Norwegian-French translation of velformet

Translation of the word velformet from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velformet in French

velformet
utseendeadjective bien fait, bien proportionné
Similar words

 
 

More examples
1.At Lagerspetz også er konsertpianist av format, fikk han vist i en virtuos og velformet utførelse av Liszts store hmoll sonate.
2.Deres fremførelser av vietnamesisk musikk, sang og dans var meget velformet og interessevekkende.
3.En vel sterk kontrast her bragte ubalanse inn i en ellers velformet komposisjon.
4.Hennes innsats i" Rollebyttet" var da ellers velformet nok, men" Tid for ømhet" hadde tydeligvis truffet henne i hjerteregionen.
5.Inntil en velformet skuespillerinne myrdes.
6.Regnbuehinnene skiftet i grønt og brunt på en måte som hadde fengslet flere menn enn Egil (det visste hun, det hadde de fortalt henne), nesen var liten og velformet, leppene mykt buede.
7.Ilaria var en duggfrisk tjuefireåring, velformet, ikke mager, med nydelig frisert og stadig nyvasket brunt, bølgende hår.
8.Den norske fiolinisten Helge Slaatto og den tyske bratsjisten Hariolf Schlichtig presenterte en velformet duoaften i Aulaen igår.
9.Det lange korpartiet i verkets første del var velformet og virkningsfullt.
10.En dom måtte selvsagt være riktig, men den skulle også være velformet.
11.Fremførelsen var preget av ro og balanse, og velformet flyt i alle satser.
12.Jeg pleier å tegne en velformet fisk på tavlen hvor hodet betegner innledningen, kroppen hoveddelen og halen slutten.
13.Kanskje en livserfaring - eller en opplevelse med Jesus - kunne tilføre menigheten mer enn mangen velformet preken.
14.Kruses stort anlagte sangsyklus var velformet med mange frapperende musikalske virkninger og god sans for det vokale medium.
15.Nå trer Gustaf Emil Mannerheim inn i bildet, og med ham også Ingvald Godal, med sine frimodige ytringer så rett frem, så velformet og befriende respektløst mot våre egne beslutningstagere når de valgte nordisk separasjon istendenfor nordisk fellesskap i nødens stund.
16.Og når fru Brundtland og kompani beskyldes for å drive svartmaling av Regjeringen og dens resultater (hun har ikke gjort stort annet), rykker" Høyre"politikeren herr Brundtland ut og serverer velformet svada om sin demokratiske uro og kritiserer sin partifelle, statsministeren (!) uten at noen finner spesiell grunn til å reagere.
17.Professor Gunnar Skirbekk har 16. juli d.å. i en velformet kronikk med tittelen" Norsk skoleomsorg eller kunnskap ?" uttalt seg om forhold ved dagens norske skole som han mener bør bli gjort til gjenstand for nytenkning - for å stake opp veien videre fremover, som han uttrykker det.
18.Regnbuehinnene skiftet i grønt og brunt på en måte som hadde fengslet flere menn enn Egil (det visste hun, det hadde de fortalt henne), nesen var liten og velformet, leppene mykt buede.
19.Skikkelig bestøvning av blomsten er en forutsetning for god frøsetting, som igjen er nødvendig for å få stor, velformet avling og god kvalitet på frukt og bær.
Your last searches