Norwegian-French translation of ydmyk

Translation of the word ydmyk from norwegian to french, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ydmyk in French

ydmyk
karakteradjective doux, gentil
  oppførendeadjective obéissant, docile
Derived terms of ydmyk
Similar words

 
 

More examples
1.Forbrukeren skal stå syk og ydmyk med luen i hånden, sa Gundersen, som mente at noen hver kan ha grunn til å føle seg utrygg hvis helsen skulle svikte.
2.Han er en ydmyk mann med fremragende evner som taler og inspirator og har bygget opp Det sydafrikanske Kirkeråd til å bli en maktfaktor for fred, sier Lislerud.
3.Den er en levende skildring av barn, foreldre og samfunn i vår tid skrevet med en følsom og ydmyk penn.
4.Den nyutnevnte sogneprest virker beskjeden og oppriktig ydmyk for oppgaven, uten at han av den grunn behøver å sette sitt lys under et kar, som det står i den nye bibeloversettelsen.
5.Det er da også så å si det eneste område hvor vi har køer, og hvor forbrukeren står syk og ydmyk med luen i hånden og appellerer til helseforvalternes medfølelse.
6.Det skal være stor fare for at en aggressiv og brautende stegg for eksempel hakker inn skallen på en ydmyk og tilbakeholdende rype, får vi vite.
7.En liten hytte i skogholtet der Norefjell begynner, er blitt en ydmyk tollstasjon i Tromsø, der Amundsen overtalte Sverre Hassel til å bli med på polferd.
8.Ganske annerledes ydmyk og innfølende i form og foredrag er Harald Metzkes (født 1929) korsfestelse av Jesus som en ung torturert gutt, og hans" Pieta", der varme hender i overmenneskelig størrelse steller Kristi knapt synbare ansikt.
9.Gjennom årene har det vært brukt adskillige adjektiver for å beskrive Dem - stridbar, følsom, arrogant, ydmyk...
10.Hans opptatthet av japansk tresnittkunst er mer å betrakte som en ydmyk kunsters vilje til å betale tilbake på den gjeld moderne europeisk / vestlig kunst står i til den japanske, og går han tilbake til tidligere tiders realister, er det vel helst for å knytte forbindelsen til en tid og en kunst da alt var anderledes og menneskene hadde noe å se frem til, en lykkelig fremtid.
11.I så måte har Mitterrand fått det som han ville, for erklæringen virker ydmyk og åpen med sine forpliktelser.
12.Jeg blir mer ydmyk og følelsesmessig engasjert i pasientene og har større forståelse for andres vanskeligheter, hevder hun.
13.Jo, det er nok av stor diktning i" Soldryss i vårskogen" til at jeg må bøye meg i ydmyk respekt for Den norske Forfatterforenings snilleste mann.
14.Mellom dem finner vi Peter, hakkelovens representant, usikker og ydmyk overfor HansHenrik og de andre på toppen, infamt mobbende mot Max, som har noe retardert ved seg, men i virkeligheten er skarp nok til den gjennomskuing som her er fornøden.
15.Moses fikk ikke oppleve det lovede land, han var ikke ydmyk nok.
16.Nå legger han ut på en ny ydmyk rundgang på" strøket".
17.Opplevelsen gjør ham ydmyk.
18.Selv om jeg var ydmyk i forbindelse med" Det gode mennesket" for Fjernsynsteatret, må jeg jo si at arbeidet med dette mediet har gitt meg mersmak.
19.For det andre har danseren i meg vennet seg til å være ydmyk.
20.Hold deg på jorden - vær ydmyk overfor det du holder på med, sier hun.
21.Men her føler jeg meg som en ydmyk elev ! innrømmer Hilde Andersen, som har lest om Vardens bedrifter de to foregående lørdager.
22.Personlig har jeg en temmelig ydmyk posisjon i forhold til de utfordringer vi står overfor i det aktuelle området, hvor oppgavene fortsatt grovt sett er helt uløste, selv om situasjonen akkurat nå kan synes lettere enn for et år siden.
23.Åpenbart..., neida, jeg tror mange oppfatter meg som både ydmyk og omgjengelig.
24.De sendte ut en erklæring i forbindelse med offentliggjørelsen av forskernes rapport, hvor de ga uttrykk for" ydmyk stolthet" over deres sønns bidrag til den medisinske videnskap og tro på at dette hadde vært Guds plan med hans liv.
25.Dengang buss og sjokolade med krem på en ydmyk kafe.
26.Det er ikke livet som har lært meg å være ydmyk, jeg er ydmyk av natur.
27.Det er også tydelig at han mener å ha Gud med seg, samtidig som han legger an på å vise en ydmyk og omsorgsfull holdning.
28.Det gjør meg ydmyk og takknemlig.
29.I vignetten over hver enkelt epistel lar Ulf Aas ham fly i flagrende gevanter bortover en sort strek, i ydmyk, men travel kamp mot ondskapens åndehær i himmel og på jord.
30.Jeg er fremdeles redd og ydmyk foran hver oppgave.
Your last searches