Norwegian-French translation of yen

 
 

More examples
1.ECU - bli en likeverdig valuta overfor dollar og yen, sier den tidligere kansler.
2.Folk har ringt og klaget over at de ikke fikk tak i noe kjøleskap enda de hadde stått så lenge i køen, sier fabrikkens salgssjef Yen Hengshan, som forteller at produksjonen på langt nær kan møte efterspørselen.
3.Lånene er hovedsakelig tatt opp i de sterke valutaene dolla, tyske mark, yen og sveitsiske francs.
4.Yen er en potensiell viktig reservevaluta, blir det sagt.
5.Aiba regnet med en viss bedring i yenkursen i forhold til dollar utover i 1984, og antydet at man kan få kurser på 210220 yen pr. dollar i løpet av de kommende seks måneder.
6.Da må mottageren veksle om den norske tusenlappen til yen eller dollar.
7.Den ungarske nasjonalbanken låner samtidig 23 milliarder yen, tilsvarende 95 millioner dollar.
8.Det interne press for endringer i kursene for de valutaer som deltar i det vesteuropeiske valutasamarbeidet EMS vil neppe bli spesielt sterkt i denne perioden, mens det derimot kan komme en oppgang i kursen på japanske yen.
9.Dmarkens kurs steg mandag i forhold til de aller fleste andre valutaer, blant dem pund sterling, yen og sveitserfranc samt de øvrige vesteuropeiske valutaer i EFs valutasystem, EMS.
10.Fabrikken ga i forhandlingene kompensasjon for den ugunstige kursutviklingen på yen samtidig som importør og forhandlere bidrar med noe redusert avanse.
11.Flere land vil redusere sine reserver i yen.
12.For en billig penge, 3500 yen eller ca. 100 kroner, kan han krype inn i en plastikkbeholder på størrelse med en seng og sove rusen ut.
13.Handelen var mest hektisk med sveitiske franc og japanske yen som nådde et to år gammelt rekordnivå i forhold til dollar.
14.I Japan ble dollaren notert til 243,90 yen ved avslutningen av omsetningen onsdag.
15.Japan er rede til å åpne sitt kredittmarked for amerikanske banker og gjøre det lettere for utenlandske selskaper å investere i yen.
16.Keramikeren Jonnyh Yen brant dessuten sine hekseskulpturer av keramikk inne i bålet, og de står nå utstilt i galleriet i Nevlunghavn.
17.Likviditeten er rent ut sagt elendig, japanske yen skal ifølge Dagbladet redde junilønningene til de kommuneansatte, alt mens byens budsjettansvarlige i sitt mer utadrettede virke bakser med flerfoldige millioner i efterslep og utsikter til milliardunderskudd i 1985.
18.Noen land klarer å få mer helse ut av hver krone (eller yen) enn andre.
19.Rokkeringen skyldes dels at yen er av de få valutaer som er stabil i forhold til dollar.
20.Tran Quang Hai og Bach Yen gjestet med vietnamesisk musikk, sang og dans, og to musikere fra Mongolia, D. Sundui og G. Dashdavaa, fremførte folkemusikk fra sitt hjemland, og endelig fremførte det kjente kanadiske Nexusensemblet vestafrikansk folkemusikk.
21.Ved utgangen av 1982 hadde Dmarken en andel på 11,6 prosent av valutareservene i medlemslandene i Det internasjonale pengefond (IMF), mens dollarens andel var hele 71,4 prosent og den japanske yen måtte nøye seg med 3,9 prosent.
22.Verdien av fangstene i området gikk ned fra syv milliarder yen (255 millioner kroner) i 1982 til bare fire milliarder yen (143 millioner kroner) ifjor.
23.Vi bør derfor nå plassere en betydelig del av våre valutareserver i andre valutaer som tyske mark og japanske yen.
24.Vietnameserne Tran Quang Hai og Bach Yen er bosatt i Paris der den førstnevnte arbeider som musikkforsker.
25.Yen har gjennom lengre tid vært en undervurdert valuta, hvilket har gitt japansk industri kunstige konkurransefordeler.
26.Arbeiderne tjener ca. 80 yen, eller ca. 300 kroner pr. måned, som er en nokså almindelig arbeidslønn for en industriarbeider i Kina idag.
27.Blant annet foreslo Frankrike at Arianerakettene skulle skyte opp en meteorologisatellitt for japanerne til en pris på 15 milliarder yen, men japanerne foretrakk å la amerikanerne gjøre det, selv om det kostet 22 milliarder yen.
28.Da lå dollaren på mellom 240 og 250 yen.
29.De tre kunne derfor bare tiltales for tyveri, der høyeste straff er ett års fengsel eller 30 000 yen (vel 1000 kroner) i bøter.
30.Den rakk likevel å hale seg opp igjen til 200,35 yen innen dagen var slutt.
Your last searches
yen