Norwegian-German translation of abdisere

Translation of the word abdisere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

abdisere in German

abdisere
troneverb abdanken
Synonyms for abdisere
Similar words

 
 

More examples
1.Kongen sa nei til en regjering som var uhjemlet i norsk statsskikk og ville abdisere om regjeringen fant å måtte godta de tyske krav.
2.Men det går en grense mellom å delegere makt og myndighet og simpelthen å abdisere.
3.Men i 1978 tvang skibytte og andre problemer keiseren til å abdisere.
4.At man idag mangler regler om dette - og forøvrig også regler dersom et statsoverhode skulle ønske å trekke seg tilbake (abdisere) er også uheldig.
5.Dronning Elisabeth II burde abdisere til fordel for sin sønn, prins Charles, mener et flertall av britene.
6.Dronning Elizabeth II har ingen planer om å abdisere til fordel for sin sønn, prins Charles, sa dronningens pressesekretær Michael Shea i et intervju med bladet Womans Own Magazine tirsdag.
7.En lignende meningsmåling for fem år siden viste at to tredjedeler av britene gikk imot at dronningen skulle abdisere.
8.Men boken forteller også at han prøvde å megle i motsetningene mellom den britiske kongefamilie og hertugparet av Windsor, på samme måte som han prøvde å overtale sin svoger, svenskekongen Gustav Adolf, til å abdisere på sin 90årsdag til fordel for kronprins Carl Gustaf.
9.Men på det punkt tror jeg bestemt at regjeringen Nygaardsvold også ville ha sagt nei til en slik løsning - også om kong Haakon ikke hadde truet med å abdisere.
10.Men svenskene har mange kronprinser om Ingemar skulle abdisere.
Your last searches