Norwegian-German translation of aks

Translation of the word aks from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aks in German

aks
botanikknoun Ähre [f]
Derived terms of aks
abstraksjon, aksellerasjon, aksellerere, aksellerert, aksent, aksenttegn, aksentuere, aksentuert, aksentuering, akseptabel, akseptant, akseptere, aksepterende, aksesjon, aksjer, aksjeeier, aksjeselskap, aksjon, allmennpraksis, allement akseptert, angelsakser, angelsaksisk, anspraksløshet, anspraksløs, antiklimaks, attraksjon, aksiom, aksiomatisk, aksplukker, aksplukking, baksete, bakside, bakslag, bakstykke, baksnakk, baksnakke, baksnakker, takstmann, bli akseptert, bli allment akseptert
baksete på motorsykkel, bringe til maksimum, diffraksjon, distraksjon, ekstraksjon, faksimile, faksimilere, flaks, flakse med, flaksende, foretaks-, foretaksom, foretakssjef, foretaksøkonomi, foretaksleder, foretaksledelse, fraksjon, frukt- og grønnsakshandler, galakse, gjøre til et aksjebolag, grønnsakshandler, grønnsakshage, ha uflaks, ha flaks, hekksaks, hjulaksel, i praksis, ikke ha flaks lengere, ikke maksimal, kamaksel, kaksete, kjedereaksjon, klimaks, lakserklyster, laks, laksativ, lakser-, lakserende, laksermiddel, laksesmolt, lurifaks, maksimal, maksimere, med smakstilsetning, min vanlige flaks, miksmaks, neglesaks, naturlig reaksjon, nyhetsredaksjon, uakseptabel, uflaks, uflaksforfulgt, praksis, profylakse, reaksjon, reaksjonær, reaksjonsevne, redaksjon, redaksjonell artikkel, refraksjon, Saksifraga, saksisk, saksofon, saksofonist, saks til hekktrimming, smaksløk, smaksprøve, smakstilsetning, som reaksjon, spontan reaksjon, stamaksjer, større saks, straks, subtraksjon, svaksint, syntaks, takskjegg, takskifer, takspon, takspire, tannet saks, takse, taksameter, taksere, taksering, takseringsmann, taksonomi, toraks, hagesaks, transaksjon, unntakstilstand, vaksine, vaksinere, vaksinering, være forfulgt av uflaks, veivaksel, hvit anglosaksisk protestant, vrakspillror, akselerere, aksjonere, aksle, bakse, fakse, flakse, fraksjonere, kjakse, maksimalisere, maksle, sakse, saksøke, akse, aksel, akselerator, aksept, akseptabelt, akseptabilitet, aksesskode, aksesstid, aksje, aksjekapital, aksjemarked, aksjeportefølje, aksjonær, bakspeil, boraks, drive praksis, faks, faksmaskin, foretaksomhet, kvaksalver, kvinnesaksforkjemper, maksimal kapasitet, maksimalt antall, maksimalvekt, maksimum, metallsaks, motorsykkelbaksete, ny takst, pneumotoraks, saks, saksbehandler, saksbehandling, saksdokumenter, saksedyr, saksgang, saksutreder, saksutredning, saksøker, sauesaks, som kan takseres, stamaksje, taksere på nytt, taksert verdi, takst, takstein, vaksinasjon, årsaks-, årsaksfaktor, årsakssammenheng, maksisingel, aksess, fraksjonert, saksliste, akselererende, aksling, galaksen, for den saks skyld, snaks, interaksjon, fraksjonering, bakstreversk, laksikativ, unntaksvis, maksimering, snaks/snacks, griseflaks, kjempeflaks, råflaks
Anagrams of aks
Similar words

 
 

More examples
1.Da er det konsert i Oslo Konserthus og der spilles Händels" Concerto Grosso", Hovlands" Rorate" og Dvor aks" Serenade".
2.Det beste inntrykk av Øian fikk man i Dvor aks vakre romantiske Romanse, melodispillet hadde varme, stoffet fikk naturlig ekspansjon, og helheten ble overbevisende formet.
3.Foruten Rachmaninoffkonserten dirigerer han også Dvor aks 8. symfoni.
4.I" Tome aks" er det nok ikkje berre aksa som ikkje ber grøde, han skriv om, sjølv om det reint bokstaveleg gjeld ein haustgul kornåker.
5.Rosene ved siden av er av sølv og på høye gyldne aks vokser svære gulldollars.
6.dei står med tomme aks.
7.En gruppe fra Oslo Domkor under ledelse av Terje Kvam fremfører Dvor aks Messe i Ddur for kor, solister og orgel.
8.Avlingene, som følges med spent forventning der de foreløbig kun er usikre aks på jordlappene omkring, vil kanskje rekke noen måneder.
9.Dvor aks Strykekvintett i Gdur, verk 77 avsluttet konserten, og her medvirket bassisten Karel Netolicka.
10.Solen glimter i noen gyldne aks, der pallene med halm fraktes ut av lagerbygget.
Your last searches
aks