Norwegian-German translation of aksellerere

Translation of the word aksellerere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aksellerere in German

aksellerere
generellverb beschleunigen
  farkostverb beschleunigen, schneller fahren
Synonyms for aksellerere
Similar words

 
 

More examples
1.Polititjenestemennene ved SørVaranger politikammer hørte en bil aksellerere kraftig utenfor.
2.Stortingets kirke og undervisningskomite vil aksellerere dataalderens inntog i norsk skole.
3.Til dette trengs en aksellerator som er minst ti ganger større enn den største som eksisterer idag, den såkalte Tevatronen ved Fermilab, som kan aksellerere protoner til energien en billion elektronvolt (1 TeV).
Your last searches