Norwegian-German translation of akte

Translation of the word akte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

akte in German

akte
kjenslerverb schätzen, achten
Synonyms for akte
Derived terms of akte
akte seg, akte seg for, akter, akter over, akter ut, akterdekk, akterover, aktelse, aktelsesfull, almenn karakter, erklært ugyldig, død og maktesløs, bakterie, bakterie-, bakteriedrepende, bakteriedrepende middel, bakteriefri, bakterier, bakteriolog, bakteriologi, bakteriologisk, beakte, beaktende, beaktelsesverdig, befrakter, besinnet karakter, betrakte, betrakte som, betraktende, sette karakter, blind foraktelse, der i traktene, forakte, foraktende, foraktelig, foraktelighet, foreldet karakter, frakte, gå sakte, holde kontakten med
Anagrams of akte
More examples
1.Akte kjelke, gikk på skøyter og ski, det var ikke ende på alt det festlige man kunne foreta seg utendørs.
2.Breen akte seg opp i setet, en hånd gled mot bagen.
3.Det var perverst, og vi skal akte oss nøye for ikke å havne der en gang til.
4.Er det en hendelse verden bør akte på ?
5.Ferdinand Finnes bidrag til debatten om hva Festspillene i NordNorge er og hvor man bør akte seg hen er efter min oppfatning konstruktiv, selv om formen lett kan oppfattes som" sur" kritikk fra en" misjonær" som til sin forbauselse oppdager at det mangler" hedninger", tvertimot, menigheten er for stor.
6.Helljesen opplyser at av de 22 drepte i januar var 13 bilførere, fire var passasjerer, tre fotgjengere og to akte da ulykken skjedde.
7.Og gamalnorsken skal vi ære og akte og for all del ikke glemme.
8.Tilstanden er kritisk for en seks år gammel jente fra Elverum som ved 14tiden søndag ble påkjørt av en bil da hun akte ut i kjørebanen.
9.Uten vilje både til nytenkning og tilstrekkelige bevilgninger bør vi akte oss vel for å gå i gang.
10.To nye mann kom til og vi akte oss alle fem ned mot styrefinnen.
11.Antonsen kjørte enda noen meter, så slo han av tenningen og akte seg ned fra den digre valsen.
12.Blant annet akte han ned unnarennet i Vikersundbakken med en toppfart på 184 km/t.
13.Den kostbare bilen stoppet på myke fjærer, og Hasle akte seg ut.
14.Fem år gamle Ingvild Færevåg fra Røvær utenfor Haugesund omkom da hun torsdag akte rett ut i sjøen i nærheten av hjemmet.
15.Fjellklatreren Håkon Staver (28) fra Oslo som ble tatt av sneskred på Breitind i Trolltindene om formiddagen, akte seg ned til jernbanelinjen på ryggen i håp om å bli oppdaget av et forbigående tog.
16.Med brukket ankel, sterkt medtatt og forfrossen akte han seg frem til jernbanelinjen.
17.Nemesis er ute og rusler som så ofte, en gud vi mennesker burde akte litt mere på.
18.Torsdag i forrige uke omkom en fem år gammel pike fra Røvær ved Haugesund da hun akte ut i sjøen ved hjemstedet sitt, melder Haugesunds Avis.
Similar words

 
 

akte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) akteaktendeaktet
Indikative
1. Present
jegakter
duakter
hanakter
viakter
dereakter
deakter
8. Perfect
jeghar aktet
duhar aktet
hanhar aktet
vihar aktet
derehar aktet
dehar aktet
2. Imperfect
jegaktet
duaktet
hanaktet
viaktet
dereaktet
deaktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde aktet
duhadde aktet
hanhadde aktet
vihadde aktet
derehadde aktet
dehadde aktet
4a. Future
jegvil/skal akte
duvil/skal akte
hanvil/skal akte
vivil/skal akte
derevil/skal akte
devil/skal akte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha aktet
duvil/skal ha aktet
hanvil/skal ha aktet
vivil/skal ha aktet
derevil/skal ha aktet
devil/skal ha aktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle akte
duville/skulle akte
hanville/skulle akte
viville/skulle akte
dereville/skulle akte
deville/skulle akte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha aktet
duville/skulle ha aktet
hanville/skulle ha aktet
viville/skulle ha aktet
dereville/skulle ha aktet
deville/skulle ha aktet
Imperative
Affirmative
duakt
viLa oss akte
dereakt
Negative
duikke akt! (akt ikke)
dereikke akt! (akt ikke)
Your last searches