Norwegian-German translation of aldrende

Translation of the word aldrende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aldrende in German

aldrende
generelladjective veraltend
  generellnoun Verhalten [n], Altern [n]
Synonyms for aldrende
Derived terms of aldrende
Similar words

 
 

More examples
1.Aldrende primadonna" kalte Hambro seg selv allerede i 1945.
2.Amadeus" er et krafig sjalusidrama hvor den aldrende hoffkomponist Antonio Salieri på et sykehus i Wien 1823 skrifter sitt (innbildte) giftmord på Mozart.
3.Jeg tar gjenvalg likevel, jeg, var det en som sa på nominasjonsmøtet, hvor takketalen for innsatsen ble for blomstrende og rev både forsamling og den aldrende representant med.
4.Nei, den er ikke døende, ikke aldrende en gang, den er bare 60 år, og iderikdommen er stor, medarbeiderne har en sterk tro på fremtiden og vi arbeider med nye programformer.
5.Standarden virker imponerende, men prisen er altfor høy, mener tre aldrende kvinner, hvorav en nylig har flyttet inn i en tilsvarende rehabilitert bolig et annet sted i byen.
6.ALLEREDE i 1945 kunne C.J. Hambro betegne seg selv som en" aldrende primadonna", og et par år senere som den" ensomme svømmer på det vildende hav".
7.B1 er et strategisk atombombefly, som efter planen skal erstatte de aldrende B52 maskinene i USAs strategiske bombekommando.
8.Betagende er Gunn Wållgrens fremstilling av hennes vemod over livets forgjengelighet midt i lyst og fest, og hennes vegelsinn overfor sin likeledes aldrende jødiske elsker i Erland Josephsons mildt desillusjonerte skikkelse.
9.Bl.a. Andre Malraux hadde sin faste serviettring liggende der, og før hans tid var den aldrende Colette, som hadde sin leilighet i en etasje rett over, i rullestol blitt båret ned til og opp fra restauranten, til tider av Oliver selv.
10.Blant de mange informanter som i tillegg til skrevne kilder har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet, er en rekke aldrende Bygdøyboere med førstehånds kjennskap til distriktet og dets historie.
11.DET er en gammel sannhet at det ikke er mennesket gitt å telle sine dager, og en ung person kan falle fra like raskt som en aldrende.
12.De tar tjeneste hos trollfamilien som er sminket så de nærmest ligner på aldrende punkere.
13.Den 32 minutters talen ble fremført uten notater, og den aldrende statsmannen viste at han har sin vittighet og visdom i behold.
14.Den 43årige karrierediplomaten fra Moskva, fulgt av sin blonde hustru Tatjana og parets seksårige sønn Kostja, understreket ytterligere generasjonsskiftet i det sovjetiske diplomatkorps da han i motsetning til sin aldrende forgjenger Vladimir Kabosjkin, som levet opp til bildet av grå partieminenser av den gamle skole, avfeiet pågående journalister på flyplassen på et flytende engelsk.
15.Den aldrende kvinnen har spesialisert seg på bøker for svært små barn.
16.Den aldrende partiledelse tok ingen chanse på noen yngre utgave.
17.Den aldrende tante Kaja har røtter i Kina og levet i Moskva under krigen, helt til hennes russiske ektemann ble utrensket.
18.Den aldrende tyskeren ante ikke at noen visste at han var ombord, der han sto ivrig speidende ved rekken innenfor Oscarsborg.
19.Den andre beretter historien om en aldrende manns siste møte med kjærligheten - i Uruguay.
20.Den store engelske skuespiller Donald Sinden har den bærende rolle som den litt aldrende Sir Peter Teazle, ungkaren som nylig har giftet seg med en purung pike.
21.Den var i Moira Armstrongs regi selvinnlysende i sin ordknappe ømhet og folkelige visdom, inkarnert i Lionel Jeffries flegmatiskverdige skikkelse som en aldrende enkemann og bonde med sønn og datter.
22.Dersom Staten ikke likestiller Oslo med resten av landets kommuner og fylker, vil Oslo ikke makte å gi byens aldrende befolkning det minimum av pleie og omsorg de eldre har krav på.
23.Det absolutt gode ved den er å følge Newman selv, et aldrende løvehode med sølvskimrende manke.
24.Det blir for opplagt en bok til trøst for aldrende, ensomme kvinner.
25.Det er en gåte for enhver som har vært i kontakt med Rickover, at noen industridirektør har kunnet regne med at det var mulig å kjøpe den aldrende admiral.
26.Det er et svært uberegnelig naboforhold, særlig under den maktkamp som kan ventes når den aldrende iranske leder selv faller fra.
27.Det er hennes venstre kinn vi kan studere fra det glatte, ungpikeaktige til den aldrende matrones furete ansikt.
28.Det er ingen tvil om at et meget stort antall aldrende og eldre ville være villig til å finansiere slike boliger om bare grunnlaget ble lagt til rette.
29.Det er som å være ung igjen", tenker den aldrende jegperson i romanen" Tilbake til Stella", mens han vandrer rundt på Oslos kafeer og drikker rødvin og møter damer.
30.Det har vi en tredje aldrende liberalers ord for.
Your last searches