Norwegian-German translation of anfall

Translation of the word anfall from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anfall in German

anfall
generellnoun Anfall [m]
  militærsknoun Überraschungsangriff [m]
  medisinnoun Anfall [m]
  oppførendenoun Anfall [m]
Synonyms for anfall
Derived terms of anfall
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan hende at barn for eksempel får anfall i spesielle situasjoner eller fremkaller det for å oppnå noe.
2.Psykologisk sett kan kanskje et astmatisk anfall fremkalles som forsvar og en måte å unngå en situasjon på ?
3.Vi vet at sterke følelsesmessige reaksjoner kan fremkalle astmatiske anfall, sier Inge Jarl Støylen.
4.Vi vet at sterke følelsesmessige reaksjoner kan fremkalle astmatiske anfall.
5.Aktiviteten fremkalte anfall, og han måtte slutte å drive idrett.
6.Angsten knyttes altså til nøytrale hendelser, som på et senere tidspunkt vil kunne utløse anfall.
7.Da det var fullt, opprettet vi en behandlingshall hvor de aller verst stilte får fire måltider daglig, penicillin, sondeernæring og nødvendig behandling for å gjenopprette væskebalansen i kroppen ved sterke anfall av diare og maveinfeksjon.
8.Da heller en akutt sinnsforvirring, et forrykende anfall av stormannsgalskap.
9.De fleste har ingen eller svært sjeldne anfall, fordi det idag finnes effektive medisiner som forebygger de aller fleste typer av epileptiske anfall.
10.De første som ble myrdet var 13 epileptikere som ble ført til slottet efter ordre fra Hitlers legebyrå i Berlin - 13 normale mennesker som fra tid til annen hadde et epileptisk anfall, men som ellers tok del i det daglige arbeidet på det sykehus de oppholdt seg på i så kort avstand fra det hertugelige slott at de kunne bringes dit til avlivning på" no time".
11.De skulle ikke ha hatt andre anfall av beskjedenhet siden De skrev dette for 17 år siden ?
12.Denne typen anfall er over på sekunder, mens den stor anfallstypen kan vare i flere minutter.
13.Derimot kan psykologiske forhold påvirke sykdommen hos dem som allerede har reagert med astmatiske anfall.
14.Det er anfall, en metafor for kjærlighet, tenning som man selv ikke helt kan forklare.En slags galskap.Slik forklarer han det, forfatteren av boken" Røkk", (Tiden), Per Malde.
15.Det er heller ikke tilrådelig at personer med tendens til epileptiske anfall svømmer alene, driver fjellklatring eller sykler i trafikken, sier Yngve Løyning til slutt.
16.Det er ni år siden NordNorge fikk sitt hardeste anfall av fotballfeber.
17.Det er sommer og ferietid, og i et anfall av overmot og eventyrlyst har vi havnet på et av Den Norske Turistforenings brekurs på Flatebrehytta i Sogn.
18.Det utvikles også stadig bedre metoder til tidligst mulig å utrede om en pasients anfall er epileptiske, hvilken type epilepsi det dreier seg om, og hva som er årsaken.
19.Eksempler på slike forvarsler kan være behovet for et stimulerende middel - for eksempel kaffe for å våkne og tenke klart om morgenene, behov for sovemiddel eller anfall av hodepine hver tredje måned.
20.En annen gruppe vil ved hjelp av medisner greie seg uten anfall og leve uten vesentlige problemer av noen art.
21.En annen type anfall er de såkalte" absencer", som er kortvarige episoder med fraværenhet og fjernhet i blikket.
22.En diabetiker fikk et anfall bak rattet på riksvei 109 ved Høiendal 2. påskedag.
23.En gruppe har så mange anfall eller så mange psykiske eller sosiale problemer som følge av anfallene, at de er varig invalidiserte.
24.En pasient fortalte at han som liten satte igang hyperventilasjon - meget rask pust - for å fremkalle anfall i slik forbindelse.
25.Et anfall av hjerteinfarkt kan inntre bare en time efter at en pårørende er gått, sier Gjesteby.
26.Familien har en 10 år gammel datter som er sterkt utviklingshemmet, med en rekke tilleggshandicap i form av bl.a. anfall og kramper.
27.For alvorlig syke astmatikere vil behandlingen ved en lungeavdeling kunne bety lengre perioder uten anfall.
28.For eksempel så hadde jeg et anfall av isjias i juli.
29.For å øke hans toleranse overfor signalene for anfall satte vi i gang systematisk trening : fysiske anstrengelser med efterfølgende øvelser i muskelavspenning.
30.Fordi han faller når han får sine anfall, har han fått mange skader.
Your last searches