Norwegian-German translation of angi

Translation of the word angi from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

angi in German

angi
tollverb verzollen
  forbryterverb übergeben, ausliefern
  politiverb anzeigen, denunzieren
  formålverb angeben, aufzeigen
Synonyms for angi
Derived terms of angi
More examples
1.Erstatningskravet kommer til å bli meget stort, men noen størrelsesorden vil vi ikke angi ennå.
2.Jeg kan bekrefte at tilstrømningen av forslag til instituttet har vært særlig stor de siste dagene, selv om det er for tidlig å angi noe antall, sier Aarvik.
3.Prisdirektoratets overraskende melding om at de går inn for at leverandørene fortsatt skal ha tillatelse til å angi sine veiledende priser til videreforhandlere, betyr ikke at dette uten videre vil bli akseptert i markedsføringen til forbrukerne, fastslår Forbrukerombudet.
4.Vi har solgt like bra siden salget startet 2. januar som på samme tid ifjor, opplyser møbelhandler Einar Mortensen, uten å kunne angi resultatet i nøyaktige tall.
5.Allerede rundt 1960 blir uttrykket brukt for å angi et brudd i forhold til modernismen, enten man nå beklaget det som et forfall, eller så det som et frembrudd av en ny kunst og en ny estetikk.
6.Av denne grunn blir også bruk av prosenter fra Regjeringens side for å angi vekst på en avgrenset del av budsjettet, veldig vanskelig.
7.Avbrutt samleieer det umulig å angi noe riktig tall for, men metoden er meget usikker.
8.Avisen siterte hva den betegnet som en" hemmelig rapport", men uten å angi hvem som hadde utarbeidet den.
9.Boligmarkedet er fullt av forvirrende begreper som skal angi størrelsen på en bolig.
10.De kjente alle til den efterlyste fugl, men pekte i forskjellige retninger for å angi hvor den sist var sett.
11.Den måten man tidligere skiltet, ved å angi tillatt akseltrykk ved hvert veikryss, sløyfes nå.
12.Departementene blir også bedt om å foreslå nye forskningsprogrammer og å angi hvilke programmer som bør prioriteres.
13.Det er for tidlig å angi reserveanslag for Statoils olje og gassfunn i den tredje brønnen i blokk 6407 / 1 i Haltenbankenområdet, mener Oljedirektoratet.
14.Det er ikke Kirkens sak å angi tonen som politikerne skal danse efter, selv om tonen er aldri så vakker.
15.Det er vanskelig å angi noen utvetydig årsak til dette, men det er klart at den stadig større mengden av kjemiske stoffer som industrien tilfører vår hverdag, er medvirkende, sier professor Rajka.
16.Dette kan føre til at nedbøren flere tusen kilometer fra kildeområdet blir sterkt forurenset, men det kan være vanskelig å angi kilden med stor nøyaktighet.
17.Du mener at vi skal begynne å angi våre kamerater for et godt ord ? spurte han utfordrende.
18.Dørum støtter at straksløsninger for en skatteomlegging iverksettes fra og med 1987, men ser at partiene bør angi retningen for en videre omlegging av skattesystemet ved behandlingen av Statsbudsjettet for 1985.
19.Efterat statsminister Willoch hadde henvist til at Arbeiderpartiet selv ikke har vært villig til å angi noe mål for hvor høy ledighet man kan akseptere, og at Gro Harlem Brundtland selv nylig på en pressekonferanse nektet å definere hva hun mente med begrepet full sysselsetting, repliserte fru Brundtland at det var dristig av statsministeren å stille slike krav.
20.Egenskapen til stoffet er at det kan merke blodceller og angi hvor i kroppen sykdommen sitter.
21.Enkelte hevder at tidligere IRAmedlemmer er lovet klekkelige pengesummer for å angi tidligere forbundsfeller, men på offisielt hold benektes dette.
22.Enkelte prøvde å angi løsninger.
23.Et eksamensvitnemål fra videregående skole skal angi hvorvidt eleven har bestått eller ikke.
24.Fra 6. til 8. september blir det verre, men myndighetene har distribuert 100 000 løpesedler blant drosjesjåfører og andre stortrafikanter for å forklare situasjonen og angi alternative ruter.
25.Han kan ikke angi noe tidspunkt for når regnskapstallene vil foreligge.
26.Han ville imidlertid ikke angi noen tall.
27.Havarikommisjonen kan ikke angi noen grunn til at flyet forlot marsjhøyden på 2500 fot og gikk ned til ca. 1000 fot.
28.Hun understreker som særlig viktig at de tre borgerlige partier er blitt enig om at man ved revisjonen av Mønsterplanen bør forsøke å angi et fellesstoff som alle barn bør få innføring i - altså enkelte fag som f.eks. norsk, matematikk, fremmedsprog i ungdomsskolen og antagelig også deler av orienteringsfag som geografi og historie.
29.Hvis De og Mr. Hopkins var så gode venner, hvorfor ville De angi ham ?
30.Hvor imidlertid grensen skal trekkes mellom slike mer prinsipielle problemstillinger og enkeltsaker, hvor partipolitikk ofte kommer klarere frem, er vanskelig å angi nøyaktig.
Similar words

 
 

angi as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) angiangiendeangitt
Indikative
1. Present
jegangir
duangir
hanangir
viangir
dereangir
deangir
8. Perfect
jeghar angitt
duhar angitt
hanhar angitt
vihar angitt
derehar angitt
dehar angitt
2. Imperfect
jegangav
duangav
hanangav
viangav
dereangav
deangav
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde angitt
duhadde angitt
hanhadde angitt
vihadde angitt
derehadde angitt
dehadde angitt
4a. Future
jegvil/skal angi
duvil/skal angi
hanvil/skal angi
vivil/skal angi
derevil/skal angi
devil/skal angi
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha angitt
duvil/skal ha angitt
hanvil/skal ha angitt
vivil/skal ha angitt
derevil/skal ha angitt
devil/skal ha angitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle angi
duville/skulle angi
hanville/skulle angi
viville/skulle angi
dereville/skulle angi
deville/skulle angi
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha angitt
duville/skulle ha angitt
hanville/skulle ha angitt
viville/skulle ha angitt
dereville/skulle ha angitt
deville/skulle ha angitt
Imperative
Affirmative
duangi
viLa oss angi
dereangi
Negative
duikke angi! (angi ikke)
dereikke angi! (angi ikke)
Your last searches