Norwegian-German translation of angina pectoris

Translation of the word angina pectoris from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

angina pectoris in German

angina pectoris
medisinnoun Angina pectoris [f]

 
 

More examples
1.En gruppe er pasienter med såkalte stabil angina pectoris.
2.Et nytt stoff under navnet dazoxiben vil muligens kunne bedre leveutsiktene for pasienter med angina pectoris eller hjertekrampe.
3.Hun har hatt angina pectoris i 14 år.
4.I mange år ble det hevdet at Gerovital HP23 hadde gunstig effekt ved flere lidelser som ikke nødvendigvis er forbundet med aldring, slik som høyt blodtrykk, arthritt, angina pectoris, depresjon og visse andre lidelser.
5.Ideen med at prokain kunne brukes i dette øyemed, kom i stand på grunn av visse observasjoner som ble gjort under behandlingen av pasienter med perifere årelidelser, angina pectoris og astma.
6.Temaet for årets hjerteaksjon er angina pectoris eller hjertekrampe, som det registreres ca. 25 000 nye tilfeller av hvert år.
7.Videre er det en kjensgjerning at vi har ca. 100 000 pasienter med angina pectoris.
8.Å lage et instrument som kan brukes til å undersøke hjertet i forbindelse med infarkt og angina pectoris er det nye og svært interessante prosjektet til den fremgangsrike forskergruppen i Trondheim.
9.Er angina pectoris en utbredt sykdom som spesielt rammer eldre mennesker ?
10.Mennesker med angina pectoris får nå legemidlet i mindre mengder enn når det inntas i tablettform.
11.Vi står idag meget godt rustet når det gjelder medikamentell behandling av angina pectoris (hjertekrampe).
12.De seks mennene i alderen fra 45 til 67 år blir alle operert for angina pectoris, en operasjon de har stått lenge i kø for å få ved Ullevål sykehus.
13.Den umiddelbare gunstige effekten av å stumpe røyken er vist for flere sykdommers vedkommende, bl.a. for de lungesyke og dem med hjerteinfarkt og angina pectoris.
14.Ellers har jeg lest i Aftenposten at Ullevål sykehus sender 7 pasienter til operasjon i England for angina pectoris.
15.Fagfolk på området regner med at over 100 000 nordmenn lider av angina pectoris (hjertekrampe), der man nå står meget godt rustet når det gjelder den medikamentelle behandling.
16.Forskere har tidligere påvist at storsnorkere oftere enn andre også har høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, angina pectoris og andre forstyrrelser av hjertefunksjonen.
17.Mann i begynnelsen av 50årene med angina pectoris, sykemeldt og har røkt siden han var 17.
18.Mosjon er også en viktig behandlingsmetode både ved hjerteinfarkt, angina pectoris og høyt blodtrykk.
19.Pasienter som er plaget av angina pectoris kan altså klebe et plaster med et medisinsk preparat på huden på overkroppen.
Your last searches