Norwegian-German translation of angivelig

Translation of the word angivelig from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

angivelig in German

angivelig
generellother angeblich
Synonyms for angivelig
Similar words

 
 

More examples
1.Kåres lille blå" (angivelig uten at statsminister Kåre Willoch er blitt forespurt om han tillater dette).
2.Vanja" og" Høegh Star" er langt fra det farvann hvor Irak angivelig beskjøt de to skip.
3.(IPS) USAs utenriksdepartement har rettet en advarsel til alle nordamerikanske borgere i Colombia om å være ekstra påpasselig med hensyn til sin egen sikkerhet efter at colombianske narkotikasmuglere angivelig har fremsatt trusler om å ta livet av 10 nordamerikanere for hver colombianer som blir utlevert til USA.
4.(NPSAPNTBReuter) Irak har angivelig mottatt et ukjent antall avanserte sovjetiske raketter som kan nå mål langt inne i Iran.
5.Bemerkningen kom angivelig overfor en norsk reporter, som ikke har latt seg oppspore og som trolig ikke eksisterer.
6.Det er et faresignal når selv enkle bruksanvisninger nå kommer i form av bilder og symboler, fordi mange mennesker angivelig ikke er i stand til å oppfatte en skrevet tekst med samme innhold.
7.Espen Lunds forklaring om hans påståtte befatning med en angivelig organisasjon" Odessa" - skjedde i et lukket rettsmøte allerede femte rettsdag.
8.Har De noen kvitteringer på de lån han angivelig skal ha fått av Dem ?
9.Hindusjåvinister har lynsjet uskyldige barn, kvinner og menn, mens politiet har stått og sett på, heter det i en pressemelding fra organisasjonen, som har sete i New York og angivelig har 10 000 medlemmer.
10.Mange er bekymret over at TVen angivelig skal ha blitt et mer sentralt møbel enn bokhyllen både i barns og voksnes tilværelse ?
11.Under OL I Autrans i 1968 ble jeg en dag invitert til de mannlige løpernes hovedkvarter, angivelig for å si min mening om hvorfor deres løpere ikke klarte å treffe toppformen i februar da de store mesterskapene som regel avvikles.
12.Vi hadde fått laget falske papirer som viste at vi var norske nazister ansatt hos Siemens som så angivelig skulle ha forflyttet oss til Stettin.
13.12 av mannskapet på ialt 21 befant seg angivelig fortsatt i livbåter.
14.18åringens motiv har angivelig vært at denne mannen tidligere hadde anmeldt gutten til politiet.
15.1979mynten, som var verd 10 kroner da den kom, omsettes idag angivelig for 110 kroner.
16.ARBEIDERPARTIETS leder, Gro Harlem Brundtland, LOformannen Tor Halvorsen, partisekretær Ivar Leveraas og andre forgrunnsskikkelser tordnet løs med sine besvergelser over all den ondskap Willochregjeringen angivelig holder på med.
17.Abilsønavnet skal angivelig være avledet av" Apaldasin", gammelnorsk form for vingård eller eplehave.
18.Adresseavisen påpeker at de 2,5 milliarder kroner som Staten angivelig" taper" på fradragsordningene ikke går til samfunnsnedbrytende skjørlevnet og vilkårlig overforbruk i de private husholdninger.
19.Aktor spurte om sjefredaktøren ikke fant det selvmotsigende at opplysninger som normalt er underlagt taushetsplikt, angivelig skulle være fritt vilt hvis man kjøpte seg en radio.
20.Alle som er registrert ledige fra 1. januar i år, vil bli inkludert i den nye ordningen mens det for tidligere registrerte arbeidsledige legges opp til overgangsordninger som angivelig vil være gunstigere enn før.
21.Amerikansk politi arresterte igår åtte personer i forbindelse med et angivelig komplott for å drepe Honduras president Roberto Suazo og overta kontrollen i landet.
22.Amerikansk politi er i full gang med å undersøke en buss som angivelig ble beskutt mens den fraktet OLdeltagere fra en sportsarena til OLlandsbyen igår.
23.Anderledes kan man ikke tolke den sovjetrussiske herretreneren Boris Bystrovs planlagte Norgesbesøk som skulle funnet sted denne helgen, men som fredag ble avlyst, angivelig av sykdomsårsaker.
24.Angivelig alle, men sjeldnest reiser folk bosatt på landet.
25.Angivelig er det også foretatt prøveutskytninger med ABMraketter ved Sarisjagan i Sibir, utskytninger som har hatt et mønster i strid med avtalen.
26.Angivelig er klientene bare plassert der nærmest til oppbevaring, med mat og stell som viktigste mål.
27.Angivelig for å bidra til å få slutt på krigen.
28.Angivelig for å ha slått en FFKspiller i maven.
29.Angivelig kom dette av at Oslo skøytekrets ikke ville fravike timene som kretsen hadde på Jordal.
30.Angivelig kom hun dit fordi hun ville gi datteren Olga en britisk utdannelse.
Your last searches