Norwegian-German translation of anlegge

Translation of the word anlegge from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anlegge in German

anlegge
hageverb anlegen
  arkitekturverb entwerfen, trassieren
Synonyms for anlegge
Derived terms of anlegge
More examples
1.Det lureste De kan gjøre for å få igjen den, er nok å anlegge privat sak mot ham, skulle jeg tro.
2.Jeg har alltid vært på utkikk efter mulige steder å anlegge skytebaner, så da jeg i 1970 oppdaget at disse kjellerlokalene sto ubrukte, fikk jeg gjennomslag for at de kunne brukes som skytebane, forteller Kolbjørn Skjærpe.
3.Jeg vil avvente de konkrete planene selskapet har, hvordan man faglig sett vil anlegge sykehuset, og hvordan sykehuset tenkes finansiert.
4.Man kan selvfølgelig anmelde en sak direkte til politiet eller anlegge sivilt søksmål på vanlig måte gjennom domstolene, sier kontorsjef Åge Karlsen.
5.Vi har vurdert å anlegge laksetrapper oppover elveløpet, men en slik satsing innebærer en betydelig merutgift, samtidig som laksetrapper forringer noe av elvens naturlige idyll.
6.Vi holdt på å anlegge en skogsbilvei for lettere å få frem tømmeret i dette svært vanskelig tilgjengelige området.
7.Andreassen vil anlegge erstatningssak mot politiet for å få dekket det økonomiske tap på flystevnet, ca. 70 000 kroner, melder Dagningen.
8.Både av hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten for kollektive transportmidler, ønsker veivesenet i Oslo å anlegge flere såkalte minirundkjøringer.
9.De vil nemlig en gang i fremtiden anlegge nedgang til den nye stasjonen under Frogner kirke her.
10.Den gang ble planene skrinlagt, fordi det på lokalt hold ikke var stemning for å anlegge et bysentrum på Ringerike.
11.Den som ønsker erstatning, må anlegge sak mot sykehuset.
12.Der Skiforeningens løypebas og teknisk sjef har måttet anlegge trillestier mellom veistykkene, har man vært spesielt påpasselig med skiltingen, forklarer Aarsæther.
13.Der det idag står to ubrukte hus ved stasjonen kan man med fordel kunne anlegge en moderne bussterminal.
14.Derfor har Quist engasjert advokat, og han akter å anlegge sak mot firmaet.
15.Det ble videre vedtatt å anlegge fysisk fartsregulerende tiltak.
16.Det er aktuelt å anlegge haver og bygge hytter på et 70 mål stort område på Søndre Nordstrand, lengst syd i Oslo - i utmarken til Stensrud gård, som nå eies av kommunen.
17.Det er ikke gitt at politikerne kan anlegge den samme målestokk som politiet i alle spørsmål.
18.Det er mer enn noensinne nødvendig å anlegge et helhetssyn i vurderingen av dagspressens behov for å kunne arbeide med en stor grad av sikkerhet for fremtiden.
19.Det er nå gode muligheter for at Norsk Hydro kan realisere sin plan om å anlegge en sprengstoffabrikk i Tinn.
20.Det er tvilsomt om veteranene for sin del kan anlegge sak mot myndighetene.
21.Det fikk bl.a. Peter Kreuder erfare, da han ville anlegge sak mot rettigheteshaverne til den østtyske nasjonalsang," Auferstanden aus Ruinen" av Hanns Eisler.
22.Det koster for mye å anlegge alt det et nytt boligområde trenger.
23.Det var i februar 1982 at kommunen inviterte til arktitektkonkurranse med sikte på å finne en løsning på hvordan man skulle anlegge bussterminal, næringsarealer, kongresshotell, byhall og boliger i området.
24.Det vil ta fire år å anlegge den, mener Salomonsen.
25.Det være seg båtforeninger som driver på ideelt grunnlag eller forretningsdrivende som ønsker å anlegge en båthavn efter vanlige næringsinteresser.
26.Dette fører trolig til at folk som ønsker å anlegge injuriesøksmål mot norske aviser i fremtiden bør tenke seg om både to og tre ganger.
27.Dow Chemical Company vurderer mulighetene for å anlegge sak mot regjeringen, under henvisning til at Agent Orange ble produsert på grunnlag av myndighetenes direktiver.
28.Efter at saken er rullet opp, har den 33 år gamle mannen fra Klepp søkt kommunens bistand om å anlegge et museum for utstoppede dyr.
29.En mann i 3545 års alderen, heterofil, norsk avstamming og tilhørende den norske statskirke må altså kunne anlegge sak om han forhånes eller forfølges.
30.Fjernsyn er underholdning det ønsker BTV å ta konsekvensen av ved å anlegge en klar underholdningsprofil.
Similar words

 
 

anlegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) anleggeanleggendeanlagt
Indikative
1. Present
jeganlegger
duanlegger
hananlegger
vianlegger
dereanlegger
deanlegger
8. Perfect
jeghar anlagt
duhar anlagt
hanhar anlagt
vihar anlagt
derehar anlagt
dehar anlagt
2. Imperfect
jeganla
duanla
hananla
vianla
dereanla
deanla
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde anlagt
duhadde anlagt
hanhadde anlagt
vihadde anlagt
derehadde anlagt
dehadde anlagt
4a. Future
jegvil/skal anlegge
duvil/skal anlegge
hanvil/skal anlegge
vivil/skal anlegge
derevil/skal anlegge
devil/skal anlegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha anlagt
duvil/skal ha anlagt
hanvil/skal ha anlagt
vivil/skal ha anlagt
derevil/skal ha anlagt
devil/skal ha anlagt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle anlegge
duville/skulle anlegge
hanville/skulle anlegge
viville/skulle anlegge
dereville/skulle anlegge
deville/skulle anlegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha anlagt
duville/skulle ha anlagt
hanville/skulle ha anlagt
viville/skulle ha anlagt
dereville/skulle ha anlagt
deville/skulle ha anlagt
Imperative
Affirmative
duanlegg
viLa oss anlegge
dereanlegg
Negative
duikke anlegg! (anlegg ikke)
dereikke anlegg! (anlegg ikke)
Your last searches