Norwegian-German translation of anmeldelse

Translation of the word anmeldelse from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anmeldelse in German

anmeldelse
forklaringnoun Meldung [f], Ankündigung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Bronfman er ung, men det er av år", skrev Idar Karevold i sin anmeldelse i Aftenposten, da han spilte i Klavermesterserien i november ifjor.
2.Holberg uden omsvøb" er tittelen på Ebbe Iversens begeistrede anmeldelse i fredagens Berlingske Tidende.
3.Hvis hensikten var å jage bort annerledes tenkende fra arbeidet, har de (som gikk til anmeldelse) oppnådd hva de ville".
4.De første månedene var ikke overtredelsene så grove at de ville ført til anmeldelse, men en rekke henvendelser førte ikke frem.
5.Dette vil føre til anmeldelse fra oss, og påtale, hvor vi sterkt vil understreke konsekvensene av å bryte fastsatte vedtekter som dertil er vurdert i disse dager av departementet.
6.Forfatteren Peter Härtling var - symptomatisk nok - den som i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) fikk bindet til anmeldelse.
7.Før vi kan ta stilling til anmeldelse, må jeg få rapporten fra lensmann og oppsynsmann, men det er ingen tvil om at denne overtredelsen vil bli forfulgt.
8.I SAS forstår vi nå hvorfor Luftfartsverket i Norge har gått til anmeldelse av selskapet fordi ferdskriveren til DC10maskinen som var involvert i nestenulykken ved Gardermoen 18. august i fjor ikke ble utlevert.
9.Jeg kan ikke lenger la disse tingene ligge på is, og jeg har derfor bedt min advokat gå gjennom hele sakskomplekset for å forberede en anmeldelse.
10.Representanter for de skandinaviske myndigheter og SAS kom da sammen og diskuterte nye rutiner for å unngå slike situasjoner som nå har ført til anmeldelse.
11.Vi har styrevedtak om å gå til anmeldelse ved ulovlig kopiering, presiserer Rudolph, som føyer til at man likevel ikke ønsker å anmelde lærere på bakgrunn av elevrapporter.
12.15 av dem hadde forøvrig premiere i går (se anmeldelse i dagens avis).
13.Afghanistankomiteens anmeldelse av Pål Hougen har skapt uro omkring Afganistansaken.
14.Aftenposten bringer en anmeldelse av" Carmen" efter gallapremieren i Oslo Konserthus den 11. februar.
15.Aftenposten vil komme tilbake til festskriftet med en anmeldelse.
16.Amerikanske OLdeltagere uttrykker skuffelse over den sovjetiske beslutning, men mange av dem påpeker at tidsfristen for anmeldelse ikke utløper før 2. juni.
17.Anmeldelse er imidlertid en lite virkningsfull reaksjon når en ikke vet hvem som har kvittet seg med avfallet, sier Tjernshaugen.
18.Anmeldelse og suspensjon av de to roerne er trukket tilbake.
19.Av kontrollerte kjøretøyer ble seks avskiltet på stedet, 63 kjøretøyer fikk mangellapper, og det vil bli sendt anmeldelse på 10 av eierne.
20.Avdelingssjef Trygve Hollekim ved Oslo kriminalpoliti bekrefter overfor Aftenposten at anmeldelse er inngitt, og at en navngitt mann blir avhørt i løpet av dagen.
21.Avisene melder at Afghanistankomiteens anmeldelse av Pål Hougen for økonomiske misligheter savner ethvert grunnlag og er henlagt av politiet.
22.Bergen politikammer har siden september 1982 sittet på det franske selskapets anmeldelse der det hevdes at Ivar Garberg forsøkte sjekksvindel.
23.Både rederiet i Oslo og den danske befrakteren ba kapteinen om å levere inn en anmeldelse.
24.Da dette ikke hjalp, gikk foreningen til anmeldelse.
25.Da må vi ty til andre midler som tvunget lønnstrekk, utpanting eller anmeldelse.
26.De ble arrestert mandag efterat politiet en tid hadde efterforsket en anmeldelse fra kommunen.
27.De som gikk til anmeldelse, måtte jo vite at det ville slå tilbake på hele hjelpearbeidet.
28.De som har handlet med den bedragerisiktede Lillestrømmann vil derfor risikere anmeldelse, sier soussjef Rolf Forsdahl.
29.De to ble frifunnet for falsk anmeldelse av et tyveri fra deres leilighet et par uker før ranet, men de ble dømt for å ha oppført henholdsvis 15 LPplater og et armbåndsur for mye i skadeoppgaven de sendte til forsikringsselskapet.
30.Den første nye blomsterboken iår har nådd redaksjonen for anmeldelse.
Your last searches