Norwegian-German translation of annonsere

Translation of the word annonsere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

annonsere in German

annonsere
forretning - finansverb werben für, Reklame machen
  tilkjennegiverb ankündigen, bekannt machen°, anzeigen, annoncieren, veröffentlichen
Synonyms for annonsere
More examples
1.Il tempo gigante" følger ikke rekordforsøket, men en ombygd lastebil i god Aukruststil vil annonsere forsøket nedover i dalene.
2.Det er ingen risiko å annonsere i" Dynastiet" eller" Falcon Crest", bemerker Segal.
3.Resultatet av gratisavisen hadde vært adskillig bedre hvis ikke Norske Avisers Landsforbund hadde skremt reklamebyråene fra å annonsere hos oss.
4.Arbeidsformidlingen kan nå stolt annonsere for sitt nye hus, efter at etaten igår flyttet inn i nyinnredede kontorer i gamle Schous bryggeri ved Akerselven.
5.Da en tannlege forsøkte seg med å annonsere med" tilbud" for nye pasienter, slo den samlede yrkesstand hardt ned på dette.
6.De fleste bruker tid, penger og sofistikerte metoder for å avgjøre hvor de skal annonsere og lite på å vurdere en annonses innhold og effektivitet.
7.De gebyrer det her er tale om kommer i tillegg til at selgeren må betale hva det koster å annonsere i avisen.
8.Den tyrkiskkypriotiske leder svarte med å annonsere folkeavstemning om ny grunnlov og" parlaments"valg på okkupert side av øya i august.
9.Det har blant annet blårussen merket fordi næringslivet er tilbakeholdne med å annonsere i årets blårussavis.
10.Det koster kommunen en større sum årlig å annonsere møtene.
11.Det var ventet at ministeren ville annonsere at Veritas får en million Singaporedollar i forskningsmidler fra Singaporestaten.
12.Forbundskaptein Tor Røste Fossen sier til Aftenposten at han vil annonsere sin tropp til kampen onsdag efter å ha sett VålerengenStrindheim mandag, samt EikPSV i Tønsberg tirsdag.
13.Han vil også tillate seg å annonsere at Styringsgruppen helt klart ser at det vil være behov for midler til arbeidet med personsikkerhet og risikoanalyse også i 1985, og håper på fortsatt velvilje.
14.Hver gang høyttaleren begynte å sprake for å annonsere neste stasjon, puttet jeg fingrene i ørene og snakket høyt ut i luften for ikke å høre hva som ble sagt.
15.I dag ønsker derfor RadiOrakel at det åpnes adgang for å annonsere sponsors navn i forbindelse med programmer.
16.Konsekvensene er at vi nå ikke har anledning til å annonsere så hyppig efter hybler til vår hybelformidling som vi gjorde foregående år.
17.Mange sier rett ut at det er dårlig reklame å annonsere i materiell som russen står bak, sier redaktør for" Aftenpotten", Fredrik Sandahl.
18.Norge har ikke råd til å annonsere i amerikanske aviser for å markere at også Norge er en del av Skandinavia.
19.Norges Reiselivsråd og NORTRA har sagt nei til å annonsere i en omfattende Norgesreklame, Modern Norway, som 17. februar neste år skal distribueres med amerikanske aviser i et opplag på 1,3 millioner.
20.Optimismen til tross, Boeingfabrikken kunne heller ikke iår annonsere produksjonsstart for sin planlagte 77.
21.Organisasjonen protesterer på denne måten mot at Direktoratet for arbeidstilsynet er kommet til at det er tillatt å annonsere efter kristne arbeidstagere i jordbruket.
22.Pornohandlerne kan straffes med fengsel i to år, men samtidig annonsere sine varer fritt.
23.Rett og slett å annonsere at han er kommet på andre tanker.
24.Samvirkebanken og samarbeidspartnerne skal nå annonsere den nye betalingsformen i Obsvarehuset i dagspressen.
25.Slik forklarer ansvarlig leder for Turneteateret, Øystein Dørum, hva som driver 25 mer eller mindre ubeskrevne ungdommer fra Asker og Bærum til å satse utallige timer og penger på å skrive musikk og tekst, lage kostymer og kulisser, annonsere og organisere et helt ukjent stykke, med en forholdsvis ukjent gruppe.
26.Så populært at Postverket ikke våget å annonsere hans nærvær av frykt for kaos.
27.Vi tror gjerne notisen om at han gjorde skandale i en fasjonabel selskapsklubb i London ved å annonsere at middagen var vond, og at oppussingen av lokalen var forferdelig.
28.Virkningen ville være at selgersiden på en annen måte kunne annonsere for sitt fortrinn, og at kjøperne ville stå bedre rustet til å bedømme tilbudet som virkelig godt eller dårlig.
29.Vokalsangerinnen Hege Schøyen, kjent blant annet fra sin medvirkning på Øystein Sundes siste LPplate, skal ikke synge denne gang, men prate og annonsere opptredende og mere.
30.Bruker tørste deltagere i et middagsselskap vel lang tid på velkomstdrinkene, bør dere annonsere at første rett blir servert.
Similar words

 
 

annonsere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) annonsereannonserendeannonsert
Indikative
1. Present
jegannonserer
duannonserer
hanannonserer
viannonserer
dereannonserer
deannonserer
8. Perfect
jeghar annonsert
duhar annonsert
hanhar annonsert
vihar annonsert
derehar annonsert
dehar annonsert
2. Imperfect
jegannonserte
duannonserte
hanannonserte
viannonserte
dereannonserte
deannonserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde annonsert
duhadde annonsert
hanhadde annonsert
vihadde annonsert
derehadde annonsert
dehadde annonsert
4a. Future
jegvil/skal annonsere
duvil/skal annonsere
hanvil/skal annonsere
vivil/skal annonsere
derevil/skal annonsere
devil/skal annonsere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha annonsert
duvil/skal ha annonsert
hanvil/skal ha annonsert
vivil/skal ha annonsert
derevil/skal ha annonsert
devil/skal ha annonsert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle annonsere
duville/skulle annonsere
hanville/skulle annonsere
viville/skulle annonsere
dereville/skulle annonsere
deville/skulle annonsere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha annonsert
duville/skulle ha annonsert
hanville/skulle ha annonsert
viville/skulle ha annonsert
dereville/skulle ha annonsert
deville/skulle ha annonsert
Imperative
Affirmative
duannonser
viLa oss annonsere
dereannonser
Negative
duikke annonser! (annonser ikke)
dereikke annonser! (annonser ikke)
Your last searches