Norwegian-German translation of anpasset

Translation of the word anpasset from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anpasset in German

anpasset
tilpassetadjective angepasst°, adaptiert
Similar words

 
 

More examples
1.Dette er en meget bra utstilling, som er vel anpasset ånden i de mange programmer de gjennomfører under jubileet, sier Nakasian til Aftenposten og forteller at jubileet blant annet omfatter en" forfedre"kampanje.
Your last searches