Norwegian-German translation of ansvarsfull

Translation of the word ansvarsfull from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ansvarsfull in German

ansvarsfull
oppførendeadjective zuverlässig, verantwortungsvoll
Similar words

 
 

More examples
1.Det er en stor og ansvarsfull jobb å lede en sjimpanseflokk og være absolutt respektert av alle.
2.Norges Bondelag er igjen istand til å arbeide som en ansvarsfull og næringspolitisk avtaleorganisasjon, sa Valla.
3.Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland understreker at Konstantin Tsjernenko vil stå overfor en meget ansvarsfull oppgave, både i sitt eget land og internasjonalt.
4.Det er en ansvarsfull oppgave å være lege i stridssituasjoner.
5.Dette har ikke lokket noen av nøkkelpersonene i Stortinget til å søke, fordi det ville bety at de måtte gå ned i lønn for å overta en såvidt ansvarsfull stilling.
6.Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for fedrelandet.
7.Jo mer ansvarsfull stilling personer har, jo sterkere må de være forberedt på å komme i medias søkelys.
8.Nei, norske myndigheter behøver ikke å stå i skammekroken når det gjelder en ansvarsfull holdning til de etiske spørsmål vedrørende vår småhvalfangst.
9.Det er en ansvarsfull gjerning, men det er alltid to censorer om en besvarelse, selv om de arbeider hver for seg og bedømmer individuelt.
10.Jeg har så mange motforestillinger til en så krevende og ansvarsfull jobb at jeg tror jeg ville si nei.
11.Bestemte ferdigheter og fag er mindre viktig enn god lese og skriveferdighet og evnen til å kommunisere, kapasitet til å lære og ansvarsfull holdning til arbeidet.
12.En ansvarsfull oppgave som stiller særlige krav til stoffvurdering, sprogsans og nøyaktighet.
13.Foreningen er nå igang med å sette seg inn i de juridiske, økonomiske og faglige spørsmål vedrørende et slikt prosjekt, og vi håper dette arbeidet kan bidra til en ansvarsfull holdning med påfølgende økonomisk støtte fra de offentlige myndigheter.
14.Føremålet med artikkelen var å få fram at det blir ført ein ansvarsfull kulturpolitikk, og at regjeringa viser ein klår vilje til å oppprioritera kulturen.
15.Knut Getz Wold forlater en meget ansvarsfull stilling i Norges Bank, preget av en distingvert form, menneskelighet og samarbeidsvilje.
16.Men ved å innføre trafikkopplæring som obligatorisk fag, vil ungdom stifte bekjentskap med blant annet kjøretøyer på en ansvarsfull måte.
17.Nei, norske myndigheter behøver ikke stå i skammekroken når det gjelder en ansvarsfull holdning til de etiske spørsmål vedrørende vår småhvalfangst.
18.På dyrenes dag, 4. oktober, hadde veterinær E. O. Øen en artikkel i Aftenposten hvor han konkluderte med at det er en ansvarsfull holdning til de etiske spørsmål vedrørende vår småhvalfangst.
19.Sandnes var en lojal, pålitelig og ansvarsfull offiser som gjennom sin personellbehandling og sitt vesen har betydd mye for den samarbeidsånd, trivsel og de positive holdninger som eksisterer ved Generalintendantens stab.
Your last searches