Norwegian-German translation of arbeid

Translation of the word arbeid from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbeid in German

arbeid
generellverb arbeiten, wirken
  arbeidverb arbeiten, schwer arbeiten
Synonyms for arbeid
Derived terms of arbeid
akkordarbeid, arbeidskontrakt, arbeidsvilkår, arbeide for mye, arbeide hardt, arbeide sammen, arbeide med en kultivator, arbeid over, arbeide overtid, arbeide på, arbeidende, arbeider-, arbeidere, arbeiderklasse, arbeidernes dag, arbeiderparti, kvinnelig arbeider, arbeidsom, arbeidsomt, arbeidsavtale, arbeidsbenk, arbeidsbesparende, arbeidstøy, arbeidsbyrde, arbeidsdag, arbeidsfri, arbeidsgang, arbeidsgiver, arbeidshest, arbeidsintensiv, arbeidskamerat, arbeidsklær, arbeidskraft, arbeidsløs, arbeidsløshet, arbeidsløshets-, arbeidsløshetsperiode, arbeidsledighetstrygd, arbeidsmarked, arbeidsmiljø
arbeidsmaur, arbeidsnarkoman, arbeidsrom, arbeidsstyrke, arbeidstaker, arbeidstid, arbeidstilfelle, arbeidstrell, arbeidsuke, bearbeide, bearbeiding, bygningsarbeider, daglig arbeid, dokkarbeider, dokkarbeiderske, etterslepende arbeid, fabrikkarbeider, fabrikkarbeiderske, feltarbeid, finere håndarbeid, for mye arbeide, fortsette å arbeide, fotarbeide, arbeidsløs, gi arbeid til, gjøre gruppearbeid, gruvearbeider, gruvearbeide, kvinnelig gruvearbeider, hastverksarbeid, havnearbeider, havnearbeiderske, håndarbeid, hardt arbeide, hobbyarbeide, husholdsarbeid, ikke arbeidsdyktig, industriarbeider, kvinnelig undistriarbeider, ikke behøve å arbeide, intellektuelt arbeide, invandrerarbeider, jordbruksarbeider, kvinnelig jordbruksarbeider, kurvarbeid, kortere arbeidstid, lagarbeid, legge ned arbeidet, legge ut arbeid, landarbeider, landarbeidende kvinne, lettarbeidet, leve på arbeidsledighetstrygd, ligge i med arbeidet, løvsagsarbeid, mann som selv har arbeidet seg opp, mansjettarbeider, mansjettarbeiderske, manuelt arbeid, medarbeide, medarbeider, medarbeiderske, metallarbeider, metallarbeid, motarbeide, motarbeidende, ubearbeidet, omarbeide, omsorgsfullt utarbeidet, samarbeide, samarbeidende, samarbeid, samarbeidsvillig, satsvis bearbeiding, skogsarbeider, skogsarbeiderske, skrivebordsarbeid, slavearbeid, sosialarbeider, sosialarbeid, sosialarbeiderske, steinhuggerarbeid, svartarbeider, tankearbeid, teamarbeid, tilfeldig arbeid, utarbeide, utarbeidet, veiarbeider, veiarbeid, veiarbeiderske, yrkesarbeider, yrkesarbeiderske, arbeide, forarbeide, gjennomarbeide, innarbeide, arbeider, arbeids-, arbeidsformidling, arbeidskittel, arbeidslag, arbeidsledig, arbeidsledighet, arbeidsledighetsrate, arbeidsliv, arbeidsområde, arbeidsoppgave, arbeidsplass, arbeidsskift, arbeidsslave, arbeidstillatelse, arbeidsværelse, arbeidsår, bearbeidelse, bearbeidet, bergingsarbeid, bryggearbeider, dagarbeider, fagarbeider, glassarbeid, hagearbeid, husarbeid, håndarbeider, ingeniørarbeid, internt arbeid, kjedelig arbeid, medarbeidersamtale, omarbeiding, overarbeid, porsjonsarbeid, sagbruksarbeider, samarbeidspartner, skolearbeid, steinarbeid, trearbeid, tvangsarbeid, utarbeidelse, arbeidsmåte, arbeidskar, arbeidsmann, sivilarbeider, arbeidsbord, arbeidsfør, arbeidslokale, arbeidssted, arbeidsstasjon, gjennomarbeidet, omarbeidet, samarbeidspolitikk, frivillig arbeide, endeløst arbeid, forgjeves arbeid, sisyfosarbeid, opparbeidet, gruppearbeid, hjemmearbeid
Examples with translation
Etter utallige samtaler på radioen og utallige avisannonser i flere påfølgende dager, strømmet folk til festivalen, der for å sluke tonn hamburgere som ble tilbudt der i overflod, og det liter å drikke øl, noe som resulterer i et stort antall fylliker og dermed ledet massiv arbeid til legioner delta ambulansepersonell som hadde blitt samlet i hauger på utallige andre anledninger erfaring med slike massemønstringer.
Hvordan er det mulig å balansere arbeid og privatliv?
Hvordan kan vi få til en balanse mellom arbeid og privatliv?
Familielivet er truet av kriser, fordi det er vanskelig å forene arbeid og familie.
Å lære språk skal være morsomt, ikke bare hardt arbeid.
Hvis du skal kritisere mitt arbeid så kom til meg og si det direkte til meg!
Det krever mye slit og arbeid av meg for å se og kjenne resultater når det kommer til utholdenhetstrening, men når jeg først får resultater er det utrolig deilig!
Similar words

 
 

More examples
1.(S. 1) og" Skolesjefen mener at den daglige undervisning og holdningsskapende arbeid er det beste redskap mot intoleranse og rasisme" (S. 2).
2.Angrepene er egnet til å svekke opinionens tiltro til det veldige arbeid som Skattekommisjonen har nedlagt i sin omfattende innstilling.
3.Arbeid mindre, lev mer".
4.Arbeid og Haab" står det på skolefanen, og idet vi passerer fasaden mot Bogstadveien og stirrer inn i dette mareritt, hvor vi måtte tilbringe syv lange barndomsår med skolebespisning i kjelleren, oppdager vi de matte vinduene i en annen kjeller, der dusjanlegget befinner seg.
5.Arbeid skal lønne seg.
6.At Norge gjennomfører et aktivt analytisk og forberedende arbeid med sikte på å skape et grunnlag som kan gjøre en atomvåpenfri sone i nordisk område til en aktuelt mulighet.
7.Det skyldes ikke dårlig arbeid fra Regjeringens side.
8.Det skyldes ikke dårlig arbeid fra regjeringens side.
9.Etter vår mening er det hverken pengebegjærlige leger eller multinasjonale helsetjenestefirmaer som nå driver fram tanken om alternativer til den offentlig styrte og finansierte helsetjeneste," skriver Trygd og Arbeid.
10.Finansdepartementet finner at det også er behov for en prinsippiell vurdering av vårt samlede system av skatter og avgifter, og at dette mest hensiktsmessig kan skje i en skattekommisjon, og departementet tilrår at den fortsetter sitt arbeid.
11.For alle dem som føler utrygghet i hverdagen, sosialt og økonomisk, for dem som kjenner redsel for å miste sitt arbeid, og for alle som er arbeidsløse, er Høyres mas om skattelettelser en hånlig påminnelse om at det er grupper som har det bedre. hvis de krever noe av politikerne, så er det at våre ressurser må utnyttes til å gjenskape tryggheten og tilliten til velferdssamfunnet.
12.Fraværet av egne vurderinger blir også noe forunderlig når departementet i det ene øyeblikket mener kommisjonen har gjort et verdifullt arbeid med en omfattende oversikt og dokumentasjon, for i det neste å legge til at man på saklig grunnlag kan være uenig i dens konklusjoner.
13.I denne saken tok en i bruk nær sagt alle midler for å unngå å miste ansikt, noe som igjen førte til at alle de tre partiene ble påført en masse arbeid og ubehageligheter.
14.Ja til arbeid" ble dannet efter initiativ fra 13 skipsverft på Vestlandet, og demonstrasjonen i Oslo fikk stor oppslutning fra mange klubber.
15.Jeg er typisk amenneske som ikke kan produsere noe fornuftig, skriftlig arbeid sent om kvelden eller om natten.
16.Jeg vil ikke blande arbeid og hobby", sier Solberg.
17.Kommisjonen har gjort et stort og godt arbeid.
18.Kurs som skaper arbeid og miljø i bygda" er titelen på rapporten som er skrevet av Kirsti Drangsund Elvestad.
19.Mitt arbeid taler for seg selv !
20.Reaksjonene er som alltid basert på den antakelsen at et eget departement for særinteressene garanterer innflytelse i Regjeringens arbeid.
21.Selvbetjening" fra offentlige anlegg i helger er et problem som fører til at arbeiderne ved veianlegg iallfall i Akershus ikke tør ta med seg mer verktøy og materialer enn akkurat det som er nødvendig til det arbeid som utføres i løpet av dagen.
22.Stadfestet reguleringsplan er straks bindende for alle arbeid og tiltak - innenfor planens område.
23.Ungdom i Arbeid" tok fatt i dem.
24.Vi har fått kunnskap i foredrag og diskusjoner, vi har hatt et fint kulturprogram og aktiviserende tilbud for barna, men fremfor alt har vi fått oppleve den besluttsomhet og det kameratskap som er en av de viktigste inspirasjonskildene for fortsatt arbeid.
25.Vi har ikke alltid hatt inntrykk av at slike positive karakteristikker passet på Overvåkningspolitiets arbeid.
26.Vi setter ekstra stor pris på Norgesbesøk, for det er så mange nordmenn som støtter vårt arbeid.
27.(3) Primærhelsetjenesten har fra i år fått et nytt og styrket lovgrunnlag for videre utbygging av hjemmesykepleien, omsorgen, og det forbyggende arbeid.
28.(NTBReuterAFP) En nyopprettet libanesisk våpenhvilekomite var i arbeid til langt ut i morgentimene idag for å forsøke å få slutt på kamphandlingene som blusset opp igjen i Beirut igår kveld.
29.I arbeid for Norges hjem" står som motto i boken til 50års jubileet, sa Olav Svartdal.
30.Ja til arbeid" er ingen organisasjon og har aldri hatt til hensikt å sette forbundets og fagbevegelsens organer ut av spill. vi kan ikke forstå at det ikke er lov for grunnplanet å engasjere seg imot arbeidsledigheten, sier Atle Tranøy, medlem av klubbstyret ved Aker Stord.
Your last searches