Norwegian-German translation of artelleri

Translation of the word artelleri from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

artelleri in German

artelleri
militærsknoun Artillerie [f]
Anagrams of artelleri
Similar words

 
 

More examples
1.Ekstrabevilgningen skal brukes til lastebiler, helikoptere, kystvaktfartøyer, artelleri, ammunisjon og trening av den salvadoranske hær.
Your last searches