Norwegian-German translation of assimilere

Translation of the word assimilere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

assimilere in German

assimilere
mental aktivitetverb in sich aufnehmen
  fysiologiverb assimilieren, in sich aufnehmen
Synonyms for assimilere
Anagrams of assimilere
More examples
1.Det er stor forskjell på å integrere (innpasse i en helhet) og assimilere (å gjøre lik) innvandrere.
2.Men de fremmede nekter å la seg assimilere, og de anspente forbindelser mellom Sofia og Ankara har foreløbig ført til at den tyrkiske ambasadør er hjemkalt.
3.Men efter Hanssons mening skulle nok palestinerne forlengst ha lagt ned våpnene, og stille latt seg assimilere i de arabiske samfunnene rundt.
4.Religiøse og andre minoriteter som ikke vil la seg assimilere, har en livslang strid for å bevare sin egenart.
5.Tidligere da trinnene i utviklingen skjedde langsommere, kunne skolen gradvis assimilere det nye og føle at det var et visst samsvar mellom det skolen stod for og de oppfatningene som var fremherskende i samfunnet og dessuten at skolen hadde vesentlige verdier å tilføre samfunnet.
Similar words

 
 

assimilere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) assimilereassimilerendeassimilert
Indikative
1. Present
jegassimilerer
duassimilerer
hanassimilerer
viassimilerer
dereassimilerer
deassimilerer
8. Perfect
jeghar assimilert
duhar assimilert
hanhar assimilert
vihar assimilert
derehar assimilert
dehar assimilert
2. Imperfect
jegassimilerte
duassimilerte
hanassimilerte
viassimilerte
dereassimilerte
deassimilerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde assimilert
duhadde assimilert
hanhadde assimilert
vihadde assimilert
derehadde assimilert
dehadde assimilert
4a. Future
jegvil/skal assimilere
duvil/skal assimilere
hanvil/skal assimilere
vivil/skal assimilere
derevil/skal assimilere
devil/skal assimilere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha assimilert
duvil/skal ha assimilert
hanvil/skal ha assimilert
vivil/skal ha assimilert
derevil/skal ha assimilert
devil/skal ha assimilert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle assimilere
duville/skulle assimilere
hanville/skulle assimilere
viville/skulle assimilere
dereville/skulle assimilere
deville/skulle assimilere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha assimilert
duville/skulle ha assimilert
hanville/skulle ha assimilert
viville/skulle ha assimilert
dereville/skulle ha assimilert
deville/skulle ha assimilert
Imperative
Affirmative
duassimiler
viLa oss assimilere
dereassimiler
Negative
duikke assimiler! (assimiler ikke)
dereikke assimiler! (assimiler ikke)
Your last searches