Norwegian-German translation of automasjon

Translation of the word automasjon from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

automasjon in German

automasjon
generellnoun Automation [f], Automatisierung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Økt produktivitet gjennom automasjon.
2.Alle fag vil derfor måtte få omfattende innslag av" datafag", enten det dreier seg om gamle fag fra yrkesskolens opprinnelse ellr nyere fag som automasjon osv.
3.Anvendt teknologi skal legges forholdene til rette for nye bemanningsregler ved bruk av avansert kommunikasjonsutstyr, broutstyr, automasjon av maskinrom, fortøyningsarrangementer, laste og losseutstyr, forenklet renhold og avanserte administrative systemer som inkluderer satellittkommunikasjon med rederikontoret.
4.Arbeidsområdet er konsulenttjenester, produksjon og salg av automasjon og datateknikk.
5.Det at vårt forhold til verden og historien, ikke minst ved de senere års utvikling innen elektronikken, med konsekvens for informasjon og automasjon, er forandret dithen at vi har fått simultan tilgang til dem.
6.Det er andre generasjons automasjon som tas i bruk ombord i de to skipene.
7.Montering er ikke det som ligger best til rette for automasjon.
8.Utdannelse av sjøfolk må med de nye forutsetninger baseres på en god grunnutdannelse og en høyere allsidig utdannelse som gir fleksibilitet i arbeidssituasjonen ombord ved f.eks. å kombinere dekk / maskin / kommunikasjon og maskin / elektro / automasjon.
9.Spesielt innen kontor automasjon har driften ikke gitt de resultater vi ventet, sier økonomidirektør Harald Nordstrand til Aftenposten.
10.Arbeidsmiljø og sikkerhet, utstrakt bruk av avansert automasjon, færre folk ombord og endrede tjenesteperioder.
11.Automasjon og kommunikasjon.
12.Det kunne vise seg å være det fornuftige svar på utfordringen fra økt automasjon, på kravet om likestilling i familieliv og arbeid og på ønsket om mer fritid.
13.Industriselskapet skal i fremtiden arbeide med produksjon av blant annet industriverktøy og automasjon.
14.Men det ble i hvert fall sagt at unge som velger automasjon og elektronikk neppe vil ha problemer i morgendagens samfunn.
Your last searches