Norwegian-German translation of automobil

Translation of the word automobil from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

automobil in German

automobil
farkostnoun Auto [n], Automobil [n], Wagen [m], Kraftwagen [m]
Synonyms for automobil
Similar words

 
 

More examples
1.Verdens eneste bevarte eksemplar av Norsk Automobil og Vognfabriks ensylindrede toseter er et viktig kuriosium, fortsetter Lasse Aas.
2.Derimot ble det gitt klare signaler om at det vil bli vist varsomhet i avgiftspolitikken på bilsektoren, opplyser redaktør Svein Ola Hope i Norges Automobil Forbund til NTB.
3.Derimot ble det gitt klare signaler om at det vil bli vist varsomhet i avgiftspolitikken på bilsektoren, opplyser resaktør Svein Ola Hope i Norges Automobil Forbund til NTB.
4.Det er advokat Rolf Forsdal i Norges Automobil Forbund som sier dette til Aftenposten.
5.Det var idylliske forhold på landeveiene i de tider med vinkende barn og hester som løp løpsk ved synet av en automobil.
6.I alt er det 130 biler blitt efterlyst over Norges Automobil Forbunds nærradio i hovedstaden.
7.Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) har besluttet å ta avstand fra Norges Automobil Forbunds (NAF) bensinboikott av Shellstasjoner.
8.Med dette brev til samferdselsministeren retter Oslo - avdelingen av Kongelig Norsk Automobil Klub, Motorførernes Avholdsforbund og Norges AutomobilForbund en sterk henstilling til Regjeringen om at riksveibudsjettet for Oslo blir økt vesentlig, slik at disse problemer kan bli løst.
9.Men det endte med at jeg kjøpte en automobil og leide sjåfør.
10.Norges Automobil Forbund, Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund vi nå rette oppmerksomheten mot bensinavgiftene.
11.Norges Automobil Forbund avviser ikke bompenger som finansieringsform, men for at en slik løsning skal kunne benyttes, må en rekke forutsetninger være oppfylt.
12.Norges Automobil Forbund har reagert på prinsipiell basis.
13.TORSTEIN HAUG, OSLO, er gjenvalgt som president i Norges Automobil Forbund på representantskapsmøtet i Oslo.
14.Hensikten med Kongelig Norsk Automobilklubs parole om å forlange årsbonus for bensin og 25 prosent rabatt på Norolprodukter var å fremme debatt og politisk oppmerksomhet omkring samarbeidsavtalen Norol har inngått med Norges Automobil Forbund (NAF).
15.JÆGER (OSLO) A / S, som hittil er drevet som heleiet datterselskap av J. O. Jæger Automobil og Maskinforretning i Bergen, blir nå en del av J. O. Jæger, og opphører som eget selskap.
16.Blant annet reagerer Norges Automobil Forbund skarpt.
17.Den første norskfabrikkerte bil lages av Norsk Automobil & Vognfabrikk A / S og får bilnummer 83.
18.Det er parolen Kongelig Norsk Automobilklubb går ut med overfor bilister med Norolkort, men som ikke er medlemmer i Norges Automobil Forbund.
19.En slik encylindret Cadillac drosje er under oppbygging av undertegnede og vil være på farten igjen i 1986, nøyaktig 100 år efter at en automobil med forbrenningsmotor gjorde sin første seriøse kjøretur.
20.Intervjuede flesbergere og rollinger (!) klarer seg ikke uten en eller annen form for automobil, og helst en stor en.
21.Norges Automobil Forbund reagerer ikke bare på finansieringsløsningene man er kommet frem til, men også på prosjektet som helhet.
22.Norges Automobil Forbunds Osloavdeling har hatt årsmøte og gjenvalgt Bjørn Dæhlie som formann.
23.Nå trengte man ikke lenger å praie hestedrosje eller automobil for å forflytte seg raskt fra det ene stedet til det andre.
24.Politikerne må ta problemene alvorlig, sier Jan Gulbrandsen, administrerende direktør i Norge Automobil Forbund.
25.På en pressekonferanse nylig gikk direktør Jan Gulbrandsen i Norges Automobil Forbund til kraftig angrep på bilavgiftene.
Your last searches