Norwegian-German translation of avdekke

Translation of the word avdekke from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avdekke in German

avdekke
generellverb entblößen
Synonyms for avdekke
More examples
1.Blant de mange dokumentene finnes en del sensasjonelle opplysninger som på en del områder vil avdekke nye sider med en del av Quislings liv.
2.Det er klart at vår oppgave blant annet er å avdekke skatteunndragelser.
3.Det kan nok tenkes at en slik datamaskin vil avdekke et oppdemmet behov for en så kraftig regnekapasitet i Norge, men jeg skulle tro behovet er begrenset.
4.Dette skulle tilsi at arbeidet med å motvirke og avdekke promillekjøring ikke må avta, men snarere opptrappes, mener Flornes.
5.Industrispionasje er lønnsomt, relativt risikofritt og handlingene beveger seg gjerne i et straffbarhetens grenseland, hvor lavt kunnskapsnivå om denne form for virksomhet - liten aktpågivenhet parret med norsk godtroenhet - ofte gjør det vanskelig å avdekke slike handlinger, sa Størkersen.
6.Jeg regner med at våre 17 inspektører vil avdekke graverende bruk av løsemidler i månedene som kommer.
7.Jobbrettet opplæring tar sikte på å avdekke hva nettopp denne jobben krever av ferdigheter og av personlige ressurser.
8.La oss heller si en funksjon, det at den skal gjøre virkeligheten virkelig synlig for oss, om nødvendig gjennom å avdekke konflikter og disses omkostninger.
9.Med å avdekke problemer rundt de tre nevnte mistilpasninger, burde det være mulig å komme frem til forslag om hva som bør gjøres fra skolens, arbeidsmarkedsetatens og arbeidsgivernes side for å forebygge ungdomsledighet, sier prosjektleder Aga.
10.Politet og påtalemyndigheten kommer ikke til å ta noe initiativ for å avdekke en eventuell sammenheng mellom tidligere ekspedisjonssjef Kjell Kvaviks tyveri av antikvariske kart og den hjernesykdommen som han døde av fredag 3. august.
11.Ved hjelp av videnskapelige metoder å avdekke flere lag av virkeligheten i oss og rundt oss, mener agnostikeren og prestesønnen Hygen.
12.Vi klarer bare å avdekke en brøkdel av den narkotikaomsetningen som foregår i Follo, og nå har vi fått klare indikasjoner på at kokain er på vei inn i miljøer som tidligere har vært narkotikafrie, sier politiinspektør Helge Ståland ved Follo politikammer til Østlandets Blad.
13.Vi må gjøre alt vi kan for å avdekke de ansvarlige og rykke mafiaen opp med roten, sa Craxi, ifølge NTBReuter.
14.Alle disse tekniske kvaliteter er for de fire musikerne likevel bare et middel til å avdekke og levendegjøre musikkens indre verdier.
15.Ansattes mulighet til å avdekke kritikkverdige forhold.
16.Arbeidet har bestått i å fjerne teppet og avdekke parkett av en kvalitet man ikke lenger får i våre dager.
17.Avdekke stykker av virkeligheten.
18.De 270 ombord på evangeliseringsskipet" Doulos" er av dem som skal prøve å nå de unådde folkegrupper misjonskonferansen prøvde å avdekke.
19.De kan avdekke flere av våre forestillinger, drømmer og visjoner.
20.De skal vise vei inn til det lukkede og avdekke det ukjente, et bilde på det menneskelige intellekts søken efter sannhet og kunnskap.
21.De to presidentkandidater vil derfor sikkert være forsiktige med å komme med uttalelser som kan avdekke mer moralgrums.
22.Den elektriske stol barestod der og ventet under den store solen som skulle avdekke melketennenes elendighet.
23.Den gamle venstreaktivisten kan raskt komme til å avdekke at alt i partiet er ikke den fryd og gammen som den nye leder Neil Kinnock har klart å gi inntrykk av.
24.Den viktigste årsaken er at man på denne måte håper å kunne avdekke det kontaktnett spionen har, i dette tilfelle hvilke russiske kontakter Arne Treholt hadde.
25.Denne fornemmelsen av opprinnelig materie i kemmikken, som så mange ikke har formådd å gripe, fange, avdekke.
26.Dernest kan man glede seg over at den nåværende demokratiske regjering viser vilje til å avdekke forbrytelsene.
27.Dersom vi sammen kan avdekke og behandle en skjult sykelighet, bør vi gjøre det.
28.Dessuten er det håp om å avdekke gjenstander som befinner seg under skipet, slik at man kan få en pekepinn om vrakets alder.
29.Dessuten vil almenheten kunne få bedre innsyn i hvordan pressgruppene virker, og åpne høringer vil kunne avdekke opplysninger som ellers har vært lite kjent.
30.Det blir tildels store utgravninger på forskjellige steder, og man fortsetter utgravningene på samme måte som de siste somre for å avdekke jernvinneanlegg og kullgroper.
Similar words

 
 

avdekke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avdekkeavdekkendeavdekket
Indikative
1. Present
jegavdekker
duavdekker
hanavdekker
viavdekker
dereavdekker
deavdekker
8. Perfect
jeghar avdekket
duhar avdekket
hanhar avdekket
vihar avdekket
derehar avdekket
dehar avdekket
2. Imperfect
jegavdekket
duavdekket
hanavdekket
viavdekket
dereavdekket
deavdekket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avdekket
duhadde avdekket
hanhadde avdekket
vihadde avdekket
derehadde avdekket
dehadde avdekket
4a. Future
jegvil/skal avdekke
duvil/skal avdekke
hanvil/skal avdekke
vivil/skal avdekke
derevil/skal avdekke
devil/skal avdekke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avdekket
duvil/skal ha avdekket
hanvil/skal ha avdekket
vivil/skal ha avdekket
derevil/skal ha avdekket
devil/skal ha avdekket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avdekke
duville/skulle avdekke
hanville/skulle avdekke
viville/skulle avdekke
dereville/skulle avdekke
deville/skulle avdekke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avdekket
duville/skulle ha avdekket
hanville/skulle ha avdekket
viville/skulle ha avdekket
dereville/skulle ha avdekket
deville/skulle ha avdekket
Imperative
Affirmative
duavdekk
viLa oss avdekke
dereavdekk
Negative
duikke avdekk! (avdekk ikke)
dereikke avdekk! (avdekk ikke)
Your last searches