Norwegian-German translation of avfeie

Translation of the word avfeie from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avfeie in German

avfeie
unskyldeverb abwimmeln, abfertigen
Synonyms for avfeie
Anagrams of avfeie
More examples
1.Titusener støvler som tramper i takt lar seg ikke avfeie med overbærende skuldertrekninger, sa Toft.
2.Det er for lettvint å avfeie ham som desillusjonert, avpolitisert og avlegs.
3.Det er ikke meningen å gå god for disse oppfatninger, men det ville være dumt å avfeie dem.
4.Det er lett å avfeie både barn og unge, men da fratar vi dem samtidig muligheten til å bygge opp troen på seg selv.
5.Det går ikke an å avfeie nettopp denne mannen med argumenter av typen" høyrebølge", melde ham inn i Fremskrittspartiet, eller kalle ham broiler fra Unge Høyre.
6.Dette har Norge ikke råd til, og det er uansvarlig tale å avfeie bekymringene med" Høyres doktrine om den absolutte underdanighet", slik Førde presterte å si.
7.Forbundskansler Helmut Kohl nøyet seg på TV torsdag med å avfeie det hele som" en kampanje" mot hans regjering og ham selv," noe som ikke bekymrer meg det aller ringeste".
8.Hvis INBY mener seg kompetent til å avfeie Riksantikvarens synspunkter i antikvariske anliggender som" den rene nostalgi", gir det grunn til å stille et spørsmål ved stiftelsens virksomhet og formål.
9.Kohl ønsker ikke å avfeie brevaksjonen som propaganda, men sier at han er blitt" beveget" av brevene og at han ønsker å klargjøre sine egne synspunkter, sa Boenisch.
10.Likevel tok begge sider i konflikten frem de store bokstavene og stavet DEMOKRATI, i en sak som de på den annen side forsøkte å avfeie som et mindre partianliggende da media begynte å interessere seg for den.
11.MEN å avfeie dem blankt, lar seg ikke gjøre.
12.Men dermed er det ikke sagt at man gjør klokt i å avfeie Antunes utsagn fullstendig.
13.Men det er vanskelig å avfeie det så absolutt - for kanskje tar man helt feil.
14.Men selv om det ikke foreligger konkrete planer om TV 2, bør det være tillatt å drøfte spørsmålet om reklamefinansiert TV på en seriøs måte, ikke bare avfeie spørsmålet som politisk uaktuelt.
15.Om det siste skulle skje, så kan jo makthaverne tenkes å avfeie enhver kritikk med å henvise til at folket ga dem deres klare mandat i 1984.
16.Så enkelt skal Palme ikke få avfeie dette spørsmålet, mener Svenska Naturskyddsföreningen, som lover å forfølge saken.
17.Vi går ut fra at NSB som andre ansvarlige institusjoner innenfor samferdselssektoren er interessert i å drøfte de problemstillinger vi har tatt opp på et faglig plan, og ikke avfeie det hele med enkelte innvendinger mot de forutsetninger og den metode som er lagt til grunn.
18.Selv om hendelsen ikke skal overdimensjoneres, er det ikke forsvarlig å avfeie den som en bagatell.
19.Avregningen med filosofiske og politiske ideologier er påfallende summarisk i sin selvsikkerhet, og enda verre de nedlatende bemerkningene som skal avfeie kristendommens mulige bidrag.
20.De helt store politiske bølger ble det først da Evensen avsluttet forhandlingene i Moskva om delelinjen i nord med å avfeie alle innvendinger mot avtaleutkastet.
21.Det er lett å avfeie slikt som tull og tøys, men en teori er at ristingen virker inn på hormonproduksjonen, skriver Norsk Hagetidend.
22.Det går ikke an å avfeie denne påstand ved å hevde at almen studieretning av idag og gymnasiet av igår er inkommensurable størrelser.
23.Det nytter ikke å avfeie de store ulemper som stengning av søppelsjakter representerer, hverken med øksehugg eller ved å friste med reduserte renovasjonsavgifter.
24.Det ville være galt å avfeie dette.
25.Efter dette blir det igjen lett å avfeie ham som fløtepus.
26.Enkelte vil uten videre avfeie all camp som dekadanse og fjolleri, kanskje tiltenke den en viss underholdningsverdi, men frakjenne den enhver kunstnerisk betydning.
27.For vi vet at andres ulykke kunne vært vår, og at andres ulykkelighet vel neppe lar seg avfeie med en estetisk kategori (" kjedelig").
28.Kanskje blir vi sett på som en gruppe som det er lett å avfeie, sier Rigmor Halvorsen, elev ved sentret.
29.Man skal ikke avfeie all kritikk som reises, men kritikken mot det avgiftssystemet vi nå har, har vært temmelig ensidig i disse programmene.
30.Men det holder ikke å avfeie seriøs kritikk med slappe omtrentligheter.
Similar words

 
 

avfeie as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avfeieavfeiendeavfeid
Indikative
1. Present
jegavfeier
duavfeier
hanavfeier
viavfeier
dereavfeier
deavfeier
8. Perfect
jeghar avfeid
duhar avfeid
hanhar avfeid
vihar avfeid
derehar avfeid
dehar avfeid
2. Imperfect
jegavfeide
duavfeide
hanavfeide
viavfeide
dereavfeide
deavfeide
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avfeid
duhadde avfeid
hanhadde avfeid
vihadde avfeid
derehadde avfeid
dehadde avfeid
4a. Future
jegvil/skal avfeie
duvil/skal avfeie
hanvil/skal avfeie
vivil/skal avfeie
derevil/skal avfeie
devil/skal avfeie
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avfeid
duvil/skal ha avfeid
hanvil/skal ha avfeid
vivil/skal ha avfeid
derevil/skal ha avfeid
devil/skal ha avfeid
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avfeie
duville/skulle avfeie
hanville/skulle avfeie
viville/skulle avfeie
dereville/skulle avfeie
deville/skulle avfeie
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avfeid
duville/skulle ha avfeid
hanville/skulle ha avfeid
viville/skulle ha avfeid
dereville/skulle ha avfeid
deville/skulle ha avfeid
Imperative
Affirmative
duavfei
viLa oss avfeie
dereavfei
Negative
duikke avfei! (avfei ikke)
dereikke avfei! (avfei ikke)
Your last searches