No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword avfinne seg med. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.At de opplysninger løpeseddelen presenterer som faktiske, egentlig ikke er det, er vel noe man får avfinne seg med når man har å gjøre med en organisasjon av AUFs kaliber.
2.I denne situasjon vil vi anbefale Regjeringen om å gjøre det tindrende klart for oljeselskapene at man ikke akter å avfinne seg med deres opptreden.
3.Jeg synes at man må kunne avfinne seg med å være fire timer i avhør uten å bli bespist, sier Fyhn.
4.At de opplysningene løpeseddelen presenterer som faktiske, egentlig ikke er det, er noe man vel må avfinne seg med når man har å gjøre med en organisasjon av AUFs kaliber.
5.At velforeningene på Nordstrandsplatået vil avfinne seg med fortsatt gjennomgangstrafikk, har han imidlertid ingen tro på.
6.DELTAGERNE i Lusaka var den sydafrikanske generalguvernøren i Namibia, lederne for frigjøringsbevegelsen SWAPO, som i 18 år har drevet geriljavirksomhet i det omstridte territoriet, og lederne for den såkalte flerpartikonferansen, en samling namibiske partier som må avfinne seg med at en samlet internasjonal opinion betrakter dem bare som redskaper for sydafrikanske interesser.
7.DEN katolske kirke, som står langt sterkere i Slovakia enn den gjør i Böhmen og Mähren, kan selvsagt ikke avfinne seg med at dens tilhengere skal arbeide under slike forhold, og det har vært ført forhandlinger mellom representanter for myndighetene og for Vatikanstaten.
8.De må avfinne seg med at skiene blir stående i kjelleren, sier Robertsen, som forteller at det skal holdes et kurs på Eikholt lørdag 10. november.
9.De siste dager har utenlandske journalister i byen måttet avfinne seg med flere ubehageligheter.
10.Deltagelsen er frivillig, og den enkelte må avfinne seg med de gleder og skuffelser som følger.
11.Det virker mer sannsynlig at myndighetene snarere vil avfinne seg med at de løslatte Solidaritetledere ytrer sine avvikende synspunkter, og dermed godtar en slags verbal" pluralisme", som regjeringen kan fortsette å neglisjere.
12.En ansvarlig regjering - uansett partifarve - kan imidlertid ikke avfinne seg med slike konflikters lammende virkning på hele samfunnslivet.
13.Espen Agdestein måtte avfinne seg med remis mot Tor Kr. Schølseth, Kirkenes, på et tidlig tidspunkt, og var dermed ute av bildet når det gjaldt mesterskapet.
14.Fire måneder senere var han sparket og måtte avfinne seg med fattige 36 pund i uken i sosiale goder.
15.Folk flest måtte avfinne seg med kjerringråd og magi.
16.For de private banker er alternativene ofte, som det blir sagt, å avfinne seg med lavere renteinnbetalinger eller simpelthen å avskrive lånene som tap.
17.Fra Det hvite hus ble det tirsdag kveld gitt beskjed om at presidenten ikke ville ha noen problemer med å avfinne seg med vedtaket, all den stund det ikke bandt administrasjonen.
18.Han slet i hele 93 trekk før han måtte avfinne seg med poengdeling.
19.Har man en slik rase, må man bare avfinne seg med det.
20.Her må man avfinne seg med å se det hele i en realistisk sammenheng, hvor de psykisk utviklingshemmedes trygge fremtid bør settes foran ensidig pregede ideologiske ønskedrømmer.
21.Hvis de statsansatte får en avtale med en ramme på 5,9 prosent, vil de være den eneste arbeidstagergruppe som må avfinne seg med en effektiv ramme på 5,9 prosent.
22.I all sin kritikk av de uforsonlige - og den er indirekte forsåvidt som han denne gang påtar seg den oppsøkende journalists kappe og ikke vil være dikter - ser heller ikke han noen mulighet for et kompromiss eller et samarbeide med dem som nekter å avfinne seg med den jødiske stat, og han venter ingen kompromissvilje fra den andre siden.
23.I sin skissering av hvordan utviklingen bør styres, baserer Noreng seg på at Norge i mange år fremover vil få store oljeinntekter og på at landet fortsatt må avfinne seg med et høyt kostnadsnivå.
24.Ifølge NPSAP uttalte en høytstående talsmann for Mitterrand i Za" res hovedstad Kinshasa igår kveld at den franske regjering i all stillhet har bestemt seg for å avfinne seg med Libyas okkupasjon av den nordlige del av Tchad.
25.Likeledes måtte Botha i Østerrike avfinne seg med at hans vertskap ikke møtte ham på flyplassen, at hans hotell i Wien unnlot å heise det sydafrikanske flagg og at den østerrikske utenriksminister betegnet Bothas nærvær i landet som" en slags konfrontasjon".
26.Mange liberale politikere kan avfinne seg med Ronald Reagan som president i ytterligere fire år.
27.Men det går an å lære en hvalp at det er visse ting den må avfinne seg med uten at den skal gjøre motstand.
28.Men efterhvert har Rajiv i større grad måtte avfinne seg med de mer orientalske trekk i landets politiske miljø, og selv spille på dem for å sikre sin posisjon.
29.Men han var fortsatt nasjonalist og kunne på ingen måte avfinne seg med Weimarrepublikken, som han betraktet som et forræderi av det sanne Tyskland.
30.Men samtidig må man avfinne seg med at det fortsatt er uvisst hvilken evne de sivile makthavere vil ha til å gjennomføre et totalt oppgjør med de skyldige.