Norwegian-German translation of avfolking

Translation of the word avfolking from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avfolking in German

avfolking
generellnoun Entvölkerung [f]
Synonyms for avfolking
Similar words

 
 

More examples
1.18 huseiere har siden den tid fastholdt sine krav om erstatning og vil ikke godta en avvisning av kravet med den begrunnelse fra offentlige myndigheter at de allerede var fraflyttet da vedtaket om avfolking av øygruppen ble fattet.
2.Begrunnelsen for disse kommunikasjonslinjene til UtkantNorge er rett og rimelig og full politisk enighet om : stagnasjon, fraflytting og avfolking skal motarbeides med bl.a. bedre kommunikasjoner.
Your last searches