Norwegian-German translation of avlagt

Translation of the word avlagt from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlagt in German

avlagt
lagt bortadjective außer Gebrauch, außer Betrieb
Synonyms for avlagt
Similar words

 
 

More examples
1.29. september, til det første besøk som noen stats og partisjef i ØstTyskland har avlagt i VestTyskland.
2.Det er nok at vi har avlagt den gode bekjennelse og i vår samvittighet vet at vi har gjort rett.
3.Det var i mai at de første offentlige fagprøvene ble avlagt i Tønsberg, Buskerud kom i september og Oslo i november, til nå har 36 tatt prøven, og stadig flere kommer.
4.Embedseden er avlagt en gang for alle når presten tar imot sitt embede.
5.Jeg har jo gått og håpet på å kvalifisere meg til konge laget i mange år, men nå skulle jeg nesten ønske det ikke hadde skjedd, sa Kjell Kristian Rike efter at han hadde avlagt dopingkontrollen.
6.Vi hadde nok stilt sterkere dersom vi hadde fått bruke skrivemaskin eller skjerm, sier Toreng, som mandag var oppe til artium i norsk 40 år efter at han egentlig skulle avlagt eksamen.
7.Vårt foreløbige standpunkt er å avvente saken til Godøkommisjonen har avlagt sin rapport og den er vurdert, sier ekspedisjonssjef Kåre Halden i departementet til NTB.
8.Allerede under første avhør hadde han nemlig avlagt full tilståelse.
9.At den siktede hadde avlagt full tilståelse, er ikke avgjørende, og kan ikke påberopes av avisen som en grunn for å identifisere vedkommende, mener PFU.
10.At straffen ble såpass mild som seks måneder, har trolig sammenheng med at vedkommende har avlagt full tilståelse og at han er tidligere ustraffet, skriver avisen.
11.Bare en kjeltring, fordrevet og utstøtt i vanæren over sine egne lovbrudd - som han hadde avlagt ed på å verne land og grunnlov mot.
12.Besøket er det første britiske politikere har avlagt i Buenos Aires siden Falklandskrigen våren 1982.
13.Bryllupseden blir avlagt.
14.Chet Baker, den legendariske trompeteren som har avlagt også Norge flere besøk de siste årene, lar horn og stemme høre på stadig flere opptak - de fleste av dem live.
15.Da ble det avlagt vel 1400 førerprøver.
16.De formelle krav for å komme inn på Jernbaneskolen er i praksis avlagt ungdomsskoleeksamen og praksistid i NSB, men stadig flere av elevene der har eksamen artium eller videregående skole.
17.De som har avlagt svenneprøven efter endt læretid har allerede opparbeidet seg en viss yrkesmessig status, mener den tidligere formann i Akershus Yrkesopplæringsnevnd.
18.De årene koret har vært i Roma, har det alltid avlagt besøk i Assisi, hvor de har sunget i den monumentale Basilica di San Francesco som er bygget over Frans av Assisis grav.
19.Den første visitten var nettopp avlagt hos de nye småsøsknene.
20.Den nye prøven ble heller aldri avlagt for å dokumentere hvorvidt Eriksen var dopet under NM eller ikke.
21.Dermed ble det ikke tid til å stifte bekjentskap med Vigelandsanlegget, hvor Zhao skulle avlagt en lynvisitt i løpet av de 25 minutter som var avsatt på det offisielle program til Oslosightseeing.
22.Det betyr ikke at vi ikke har avlagt prøver før også, men de var interne, i regi av Norsk Blomsterhandlerforbund, sier Jan Steinar Moen til Aftenposten.
23.Det ble avlagt 7765 prøver totalt, melder Fremtiden.
24.Det ble ifjor opprettet ca. 5300 lærlingekontrakter og avlagt ca. 10 000 fag og svenneprøver.
25.Det ble ifjor tegnet ca. 5300 nye lærlingekontrakter og avlagt ca. 10 000 fag og svenneprøver, fremgår det av innstillingen.
26.Det ble også avlagt et besøk i Cabsayab, et av de steder som er valgt ut som passende for nye leirer.
27.Det bør innføres et tilskudd pr. avlagt prøve på 2000 kroner.
28.Det er kjent at selskapets toppledelse med adm. direktør Rolf Skår i spissen har avlagt Paris en rekke visitter for blant annet å arbeide med denne saken.
29.Det er på kommunens karter, som f.eks. generalplankartet av 197685, avlagt som friområde, d.v.s. grøntareal tilgjengelig for alle.
30.Det var først efter at mer perifere franske ministre hadde avlagt Moskva besøk at utenriksminister Claude Cheysson dro dit for et år siden.
Your last searches