Norwegian-German translation of avsondre

Translation of the word avsondre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avsondre in German

avsondre
fysiologiverb ausscheiden
  biologiverb absondern
Derived terms of avsondre
More examples
1.Som datter, søster, kone, mor kan jeg ikke avsondre meg fra ham geografisk, nei ikke engang emosjonelt.
2.Tendensen til å avsondre, skjule og forvandle døden til et spesialområde, har bare øket.
3.Teologiens menn har avhjulpet sine brødre med ulidelige skyldskvaler ved å avsondre lysten og plassere den i kvinnen.
4.India kan vanskelig avsondre seg fra denne utvikling hvis landet skal åpne seg utad.
Similar words

 
 

avsondre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avsondreavsondrendeavsondret
Indikative
1. Present
jegavsondrer
duavsondrer
hanavsondrer
viavsondrer
dereavsondrer
deavsondrer
8. Perfect
jeghar avsondret
duhar avsondret
hanhar avsondret
vihar avsondret
derehar avsondret
dehar avsondret
2. Imperfect
jegavsondret
duavsondret
hanavsondret
viavsondret
dereavsondret
deavsondret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avsondret
duhadde avsondret
hanhadde avsondret
vihadde avsondret
derehadde avsondret
dehadde avsondret
4a. Future
jegvil/skal avsondre
duvil/skal avsondre
hanvil/skal avsondre
vivil/skal avsondre
derevil/skal avsondre
devil/skal avsondre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avsondret
duvil/skal ha avsondret
hanvil/skal ha avsondret
vivil/skal ha avsondret
derevil/skal ha avsondret
devil/skal ha avsondret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avsondre
duville/skulle avsondre
hanville/skulle avsondre
viville/skulle avsondre
dereville/skulle avsondre
deville/skulle avsondre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avsondret
duville/skulle ha avsondret
hanville/skulle ha avsondret
viville/skulle ha avsondret
dereville/skulle ha avsondret
deville/skulle ha avsondret
Imperative
Affirmative
duavsondr
viLa oss avsondre
dereavsondr
Negative
duikke avsondr! (avsondr ikke)
dereikke avsondr! (avsondr ikke)
Your last searches