Norwegian-German translation of avsondret.

You were trying to translate the word avsondret from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Hvis Norge blir avsondret, bryter nesten alle samfunnets funksjoner sammen.
2.Hvis Norge blir avsondret, bryter nesten alle samfunnets funksjoner sammen.
3.Noen av disse industristeder ligger avsondret.
4.Den lovgivende makt og Statsrådet hadde helt siden 1814 levet avsondret fra hverandre efter prinsippet om maktens fordeling.
5.En sterkt funksjonshemmet ung mann som inntil da hadde levd sitt liv avsondret og bortgjemt.
6.Han refererer til et avsondret miljø med manglende stimulering.
7.Han sier at jeg gir en levende skildring av et sært, avsondret miljø, preget av oversykelighet og manglende stimulering.
8.Om vi ikke husker helt feil, var det i 1965 at Donald, hans jordnære nevøer og den alltid iherdige onkel Skrue havnet oppe i et avsondret dalføre i SydAmerika der man ikke bare hadde spesialisert seg på produksjon av firkantede egg, men der man også hadde adoptert sprogformen til en oppdager og tidligere besøkende ved navn Tron Dreyerdal frå Voss.
9.På den annen side gir han en levende skildring av et sært og avsondret miljø, preget av oversykelighet og manglende stimulering.
10.Som medvirkende årsaker til ambassadeflyttingen nevnes det at samkvemet mellom Norge og Iran er gått tilbake efterhvert som Khomeinys revolusjon har avsondret Iran fra omverdenen.
11.Vi er på sett og vis avsondret fra resten av dette veldige kontinent, men vi hvite er også i stor grad avsondret fra byens sjel.
12.Baktaman - folket på Papua Ny Guinea lever avsondret i jungelen.
13.DEN siste reform endrer heller ikke på de grunnleggende sider ved apartheid, som at de sorte er utelukket fra politisk deltagelse, at de blir forsøkt holdt avsondret i såkalte bantustans og holdt nede på alle mulige andre områder.
14.Et innblikk i livet til Baktamanfolket på Papua Ny Guinea med bare 183 mennesker, som lever avsondret i den papauanske jungel.
15.Fellesskapet vil ytterligere befeste sin stilling som verdens største handelspartner, sa Stray som i denne forbindelse påpekte at Portugal og Spania hittil til dels har vært avsondret fra resten av Europa, både politisk og økonomisk.
16.Som kvinner flest i den islamske verden, levde de avsondret fra omgivelsene.