Norwegian-German translation of avspenning

Translation of the word avspenning from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avspenning in German

avspenning
sinnenoun Entspannung [f]
  kroppnoun Entspannung [f]
  politikknoun Entspannung [f]
Similar words

 
 

More examples
1.ACEM meditasjon gir avspenning og overskudd, heter det fra meditasjonsorganisasjonen ACEM.
2.Den internasjonale aksjonen 21. august 1968 førte til nederlag for kontrarevolusjonen, til stabilisering av situasjonen i Europa, til avspenning og til styrking av fredspolitikken" og" imperialistene har ikke lært noen ting av sitt nederlag i Tsjekkoslovakia, men fortsetter sitt korstog for å likvidere sosialismen", skriver partiavisen.
3.Avspenning, rustningskontroll og gjensidig nedrustning er viktige mål for norsk utenrikspolitikk som Høyre vil arbeide for å fremme.
4.Det er forøvrig min overbevisning at Jaruzelski har gitt og gir et viktig bidrag til fred og avspenning i Europa, sa den greske statsminister.
5.Det har vært lagt vekt på å føre en forsvars og sikkerhetspolitikk med vekt både på forsvar og avspenning.
6.Fordi han bidrar til å understreke nødvendigheten av avspenning og atomnedrustning.
7.Hvis Sovjet vil avspenning, må de vise sin gode vilje overfor minoritetene i landet, og spesielt jødene som er mest forfulgt, sier han.
8.La meg først gjøre tindrende klart at alle anstrengelser vi gjør i NATO og i vårt eget nasjonale forsvar har ett hovedmål - nemlig å bevare fred og frihet og skape grunnlag for realistiske forhandlinger om avspenning.
9.Lederne i Kreml søker oppriktig avspenning, sa Papandreou, som berømmet SovjetUnionen for dens rolle som en" bremsekloss mot kapitalismen og imperialismens ambisjoner" internasjonalt.
10.Man må ikke la noen anledning gå fra seg til å sondere mulighetene for konkrete forhandlinger med sikte på avspenning og nedrustning, sa han.
11.NATOs arbeide for avspenning og nedrustning kommer altfor sjelden frem i den sikkerhetspolitiske debatt, mener mannen som har vært soldat siden ungdomsårene.
12.Norge har arbeidet for et" frys"forslag i FN som kan virke som et tillitsskapende tiltak og lette arbeidet for nedrustning og avspenning, poengterer Hans Christian Erlandsen i UD.
13.På det utenrikspolitiske område har Norge og Kina felles interesse av avspenning.
14.Vesten strever kun efter militær overlegenhet og slår bena under alle forsøk på å få istand avspenning og nedrustning.
15.Alle som har behov for avspenning og vil komme i bedre fysisk og psykisk form, har noe å hente.
16.Allerde før jul slo NATOs ministerråd fast at" reell avspenning" og en konstruktiv dialog med østlandene ut fra felles sikkerhetsinteresser er en nødvendig målsetning.
17.Ambassadør Johannes Balser minnet om Meviks fortjenestefulle arbeide med å skape avspenning i Europa på tvers av ideologiske skillelinjer.
18.Amerikanske Femmy DeLyser (bildet) bringer mødre, babyer og gravide sammen for muskeløvelser, avspenning og pusteteknikk.
19.Arbeidet for avspenning og nedrustning var hovedpunkter i talene til statsminister Kåre Willoch og hans kinesiske kollega, Zhao Ziyang, under banketten på Akershus.
20.Avspenning.
21.Avspenning og nedrustning var et annet hovedtema.
22.Bedre ble det ikke av at han hevdet at USA har kastet avspenning og militær balanse på båten, til fordel for" fred gjennom styrke" med avgjørende vekt på militær overlegenhet overfor SovjetUnionen.
23.Behovet for avspenning, for dialog, for tillitskapende tiltak er bokstavelig talt kommet på dagsordenen, også på høyt politisk nivå.
24.Berg fremholdt at det i NATO er enighet om at østvestpolitikken må bygge på tre hovedelementer, et troverdig forsvar, avspenning og forhandlinger om rustningskontroll.
25.Blant annet foreslås nærmere samarbeide på alle plan med ØstEuropa som bidrag til øket tillit og avspenning.
26.Bruk i hvertfall 20 minutter hver dag til total avspenning.
27.BÅDE Høyres formann, Erling Norvik, og partiets viseformann, Arne Skauge, har på det sterkeste kritisert Arbeiderpartiets vingling, ganske særlig fordi det sikkerhetspolitiske forlik ikke levner noen som helst tvil om at Norges arbeide for avspenning og nedrustning må skje innenfor rammen av norsk alliansetilknytning.
28.DDRs leder Erich Honecker oppgir ikke forsøkene på å få istand en tysktysk avspenning.
29.DE sikkerhetspolitiske formuleringer i Arbeiderpartiets programutkast gir håp om at regjering og opposisjon igjen kan etablere en tilstand hvor konfrontasjon blir avløst av en konstruktiv dialog om Norges bidrag til avspenning og fred.
30.DET letes i disse dager bokstavelig talt med" lys og lykte" efter signaler som kan oppfattes som opptakten til avspenning i forholdet mellom USA og SovjetUnionen.
Your last searches