Norwegian-German translation of avspore

Translation of the word avspore from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avspore in German

avspore
jernbanerverb entgleisen
Anagrams of avspore
More examples
1.Det er å avspore debatten om et TV2 i Norge å si at denne kanalen bør plaseres i Bergen, sier formannen i TV2utvalget, sjefredaktør Thor Bjarne Bore, til Radio Vest.
2.Rent generelt kan man si at billedstoff av denne type vil ha en opphissende virkning, og jeg vil anta at bildene vil avspore elevene rent faglig i timene.
3.Vi lar oss ikke avspore av aksjonen på lørdag.
4.Appeller om øyeblikkelig medmenneskelighet må ikke avspore oss slik at vi glemmer at det hele oppsto da sandkornene fikk lov til å hoppe fritt.
5.I en flåsete lederkommentar 9. august gir tvert imot avisen sitt bidrag til å avspore debatten ytterligere ved å forvrenge andres synspunkter.
6.Ikke for å avspore samtalen, men for å vise hvor sterke krefter som taler barnebokens sak.
7.Jeg vil håpe at grunnen til dette er en misforståelse, og ikke at det er bevisst for å avspore debatten.
8.La oss håpe at ansvarlige politikere ikke lar seg avspore av en slik debattform når de nå i nær fremtid skal avgjøre Sosialsentralens og de bostedsløses videre skjebne.
9.Reiten advarte mot å avspore debatten med å kreve et lavere utvinningsnivå.
10.Særlig Arbeiderpartiets (Gro Harlem Brundtlands) argumentasjon bidrar til å avspore en positiv debatt og opplysning om den nye helselov, noe som den siste tids rundspørringer i bl.a. radio har vist.
11.Ukens campinggjester på Tromøya bør ikke la seg avspore ved at mindre elementer utenfor hovedstrømningene i norsk politikk vil fortsette sin diskusjon i det gamle historieløse spor.
12.La dere aldri avspore fra det som alltid må være Høyres veivalg - en moderat og liberal politikk, som satser på de skapende krefter i hver enkelt av oss.
13.Det nye rektorkollegiets leder advarer mot en nivådebatt som kan avspore drøftelser av hva som må til for å gjøre skolen enda bedre.
14.Flere land fra den tredje verden ble beskyldt for å avspore konferansen.
15.Men Tone og Hans Fredrik lar seg ikke så lett avspore.
16.Men fra et slikt utgangspunkt er det sannsynligvis å avspore reformarbeidet om man bare finner skjevhetene i grenselandet mellom landbruksstøtte og forbrukersubsidier.
Similar words

 
 

avspore as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avsporeavsporendeavsporet
Indikative
1. Present
jegavsporer
duavsporer
hanavsporer
viavsporer
dereavsporer
deavsporer
8. Perfect
jeghar avsporet
duhar avsporet
hanhar avsporet
vihar avsporet
derehar avsporet
dehar avsporet
2. Imperfect
jegavsporet
duavsporet
hanavsporet
viavsporet
dereavsporet
deavsporet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avsporet
duhadde avsporet
hanhadde avsporet
vihadde avsporet
derehadde avsporet
dehadde avsporet
4a. Future
jegvil/skal avspore
duvil/skal avspore
hanvil/skal avspore
vivil/skal avspore
derevil/skal avspore
devil/skal avspore
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avsporet
duvil/skal ha avsporet
hanvil/skal ha avsporet
vivil/skal ha avsporet
derevil/skal ha avsporet
devil/skal ha avsporet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avspore
duville/skulle avspore
hanville/skulle avspore
viville/skulle avspore
dereville/skulle avspore
deville/skulle avspore
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avsporet
duville/skulle ha avsporet
hanville/skulle ha avsporet
viville/skulle ha avsporet
dereville/skulle ha avsporet
deville/skulle ha avsporet
Imperative
Affirmative
duavspor
viLa oss avspore
dereavspor
Negative
duikke avspor! (avspor ikke)
dereikke avspor! (avspor ikke)
Your last searches