Norwegian-German translation of avvente

Translation of the word avvente from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avvente in German

avvente
transitivverb erwarten
Synonyms for avvente
Derived terms of avvente
More examples
1.Jeg kan ikke se det annerledes enn at det må være riktig å avvente arbeidet som nå skjer i fagdepartementet, nemlig Kulturdepartementet.
2.De meldinger vi har fått fra Danmark er ikke urovekkende, og vi vil avvente flere detaljer før spesielle tiltak blir iverksatt her i landet, opplyser generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Magne T. Sørensen, til Aftenposten.
3.For å unngå for mange spekulasjoner, vil vi avvente uttalelser fra flyhavarikommisjonen, sier Hansen.
4.Først vil vi avvente situasjonen noe, men får streiken utilsiktede virkninger for våre studenter, må vi forsøke å komme frem til praktiske ordninger, med for eksempel å sende brev fra Sverige, sier hun.
5.Hverken politikere eller menigmann kan sette seg ned med hendene i fanget og avvente dommedag.
6.Inntil videre er det ikke mye vi kan gjøre utover å avvente situasjonen, sier pressetalsmann Ole Thomas Helgesen i Elfs norske datterselskap til Aftenposten.
7.Jeg vil avvente de konkrete planene selskapet har, hvordan man faglig sett vil anlegge sykehuset, og hvordan sykehuset tenkes finansiert.
8.Men først vil vi vel avvente den situasjonen som dere nå befinner dere i her i Norge, understreker Sune Pettersson.
9.Vi vil avvente Stockingerutvalgets innstilling, som ventes å foreligge i begynnelsen av neste måned.
10.Vi vil avvente en eventuell arbeidsrettssak før vi bestemmer oss for å aksjonere, sier avdelingssjef Sverre Strand i Den norske lægeforening til NTB.
11.Vi vil avvente påtalemyndighetens avgjørelse av om saken vil bli fremmet på ny.
12.Vi vil avvente resultatene av de tekniske undersøkelsene før vi uttaler oss om saken, men vil allikevel antyde at vi er optimistiske og utelukker ikke at våre mistanker er berettigede, sier Schnitler.
13.Vi vil nå avvente en reaksjon fra myndighetene, men vil samtidig vurdere nye aksjoner hvis saken ikke følges opp, opplyser Stavnes.
14.Vi ville avvente situasjonen for å se hvilken produsent som kunne presentere det beste støydempende utstyr, sier Lund, som opplyser at selskapet ennå ikke har bestilt slik utstyr.
15.Vårt foreløbige standpunkt er å avvente saken til Godøkommisjonen har avlagt sin rapport og den er vurdert, sier ekspedisjonssjef Kåre Halden i departementet til NTB.
16.Advokat Tore Eriksen konsentrerte seg i stedet om å overbevise retten om at hans klient ikke kom til å forsøke å holde seg skjult for politiet for å unngå utvisning dersom han ble løslatt, men at han ville avvente Justisdepartementets avgjørelse.
17.Arbeiderpartiet mener at de folkevalgte skal avvente prisforhandlinger med OBOS før det fattes vedtak om nye retningslinjer for salg og bortfeste av kommunale boligfestetomter.
18.At han har forlatt brannstedene fort, uten å avvente utviklingen, kan tyde på at vi ikke har med en virkelig pyroman å gjøre.
19.Azam Sikandars som har hatt en sak om oppholdstillatelse i Norge gående den senere tid, må reise tilbake til Pakistan og avvente lagmannsrettens behandling av anken over Oslo byretts dom om utvisning.
20.Borettslagene som protesterer, vil avvente utfallet av denne rettssaken.
21.Byråsjef Erling Senstad i Forsvarsdepartementet sier til NTB at dette blir et omfattende arbeid, og at man i en viss grad må avvente efterforskningen av saken.
22.De minner om at statsråd Kjell Magne Bondevik har tatt initiativ til å utrede voksenopplæringens fremtid og mener man bør avvente resultatet av dette før ytterligere nedskjæringer finner sted.
23.Den britiske regjering vil avvente utfallet av tirsdagens møte mellom EFs utenriksministre før den eventuelt bestemmer seg for å holde tilbake regulære bidrag til EFs felles budsjett.
24.Derfor vil kreditorene drive skipene videre, avvente bedre marked og på den måte forhåpentligvis komme ut av det uten tap.
25.Dermed vil man kunne avvente utfallet av den rettssaken Furua borettslag i Oslo har anlagt mot Husbanken, en sak som er forutsatt å gi svar på lovligheten av Husbankens husleieøkning.
26.Dessuten kan forhandlingene om konferansetimetillegget først komme igang efter skolestart fordi forhandlingspartene må avvente Rikslønnsnevndens kjennelse for lærernes inntektsoppgjør.
27.Det er all grunn til å avvente en interessant juridisk debatt i kjølvannet av UPsjefens lite gjennomtenkte utspill.
28.Det er ved denne" stand" at fuglehunden skal lære å bli stående og avvente nærmere ordre.
29.Det kan umulig være så maktpåliggende å spare penger at en ikke kunne avvente departementets vurdering.
30.Det tolker de fleste dithen at britene tenker på et nytt prissystem, men vil avvente OPECmøtet neste uke før noen offisiell beslutning blir tatt.
Similar words

 
 

avvente as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avventeavventendeavventet
Indikative
1. Present
jegavventer
duavventer
hanavventer
viavventer
dereavventer
deavventer
8. Perfect
jeghar avventet
duhar avventet
hanhar avventet
vihar avventet
derehar avventet
dehar avventet
2. Imperfect
jegavventet
duavventet
hanavventet
viavventet
dereavventet
deavventet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avventet
duhadde avventet
hanhadde avventet
vihadde avventet
derehadde avventet
dehadde avventet
4a. Future
jegvil/skal avvente
duvil/skal avvente
hanvil/skal avvente
vivil/skal avvente
derevil/skal avvente
devil/skal avvente
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avventet
duvil/skal ha avventet
hanvil/skal ha avventet
vivil/skal ha avventet
derevil/skal ha avventet
devil/skal ha avventet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avvente
duville/skulle avvente
hanville/skulle avvente
viville/skulle avvente
dereville/skulle avvente
deville/skulle avvente
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avventet
duville/skulle ha avventet
hanville/skulle ha avventet
viville/skulle ha avventet
dereville/skulle ha avventet
deville/skulle ha avventet
Imperative
Affirmative
duavvent
viLa oss avvente
dereavvent
Negative
duikke avvent! (avvent ikke)
dereikke avvent! (avvent ikke)
Your last searches