Norwegian-German translation of bøye seg ned

Translation of the word bøye seg ned from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bøye seg ned in German

bøye seg ned
personverb sich bücken
Similar words

 
 

More examples
1.Den vossing som var noe til kar, skulle klare å stå med fotbladene på lokket av kannen, bøye seg ned og drikke av tuten.
2.Det skal godt gjøres å la være å bøye seg ned og brekke av en kvist eller flere og ta med seg hjem.
3.Er damene riktig skrøpelige, går ikke Andreas Diesen av veien for å rekke ut en hjelpende hånd og selv bøye seg ned til bakke nivå.
Your last searches