Norwegian-German translation of bakteriologisk

Translation of the word bakteriologisk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bakteriologisk in German

bakteriologisk
biologiadjective bakteriologisch
Similar words

 
 

More examples
1.Den skal videre forsøke å forhindre at flere mellomdistanseraketter blir utplasert og den skal gå imot kjemisk og bakteriologisk krigføring.
2.Er det eller er det ikke" galt" - efter humanitetsbegrepets forskjellige utgaver - å bruke kjemikalsk eller bakteriologisk stridføring ?
3.Han ble elev av professor Theodor Thjøtta på Bakteriologisk Institutt hvor han bodde og arbeidet under en stor del av studietiden.
4.Idag reiser en ekspert fra bakteriologisk institutt i Stockholm sydover for å analysere drikkevannet og se hvilke andre kilder som kan være opphav til infeksjonssykdommene.
5.Massedød kan man jo tenke seg i mange fasonger, fra bakteriologisk krigføring over nervegass og til fosforbrennende bombinger.
6.Til støtte for kjøttkontrollens bedømmelse av slakt som det er noe i veien med, tas det ofte ut prøver for bakteriologisk undersøkelse.
7.De skal herefter øves opp til å kunne møte alle former for krigføring, så som bakteriologisk og kjernefysisk krig.
8.Indirekte på grunn av verdenshistoriens første kjente bruk av bakteriologisk krigføring.
9.Men bare i relativt få tilfeller kan mistanke om matforgiftning verifiseres bakteriologisk.
10.Stråling er en sikker prosess både fra et bakteriologisk og fra et helsemessig synspunkt.
11.Trekkene har vært underkastet omhyggelige mikrobiologiske undersøkelser ved Kriminalpolitisentralens laboratorier, Rikshospitalet og bakteriologisk avdeling ved Statens institutt for folkehelse i Oslo.
Your last searches