Norwegian-German translation of begunstiget.

You were trying to translate the word begunstiget from Norwegian to German.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Schibsted er til en viss grad i en begunstiget situasjon, eftersom man har konsentrert seg om fag, hobby og håndbøker.
2.Vi har idag skrevet til Janco Visjon og bedt om at det blir stillet til disposisjon for andre konsesjonsinnehavere en så stor del av kanalkapasiteten at Janco Visjon ikke kommer i en begunstiget posisjon, opplyste statsråden.
3.Argumentet i alle år mot å spandere kommunale penger på denne bydelen har nettopp vært at den er begunstiget med store haver og Nordmarka.
4.De som allerede har andre store skattefradrag, og dette vil gjerne være de med høyest inntekt, vil dermed bli ytterligere begunstiget.
5.De som allerede har andre store skattefradrag under faktiske utgifter, og dette vil gjerne være de med høyest inntekt, vil dermed bli ytterligere begunstiget.
6.Det kostet dyrt å gi avkall på en så begunstiget tilværelse.
7.Dette forholdet gjelder spesielt kommuner som ikke er begunstiget med statlige overføringer.
8.Dette takket være en kombinasjon av subsidiering, inflasjon og skatteregler som på en meningsløs måte har begunstiget låntagere på långivers bekostning.
9.En individuell livsforsikring kan likevel forbeholdes samboer ved at vedkommende godkjennes som begunstiget.
10.For oss hjelper det ikke om postkassene er aldri så viltvoksende der oppe, argumenterer Anderson, som også påpeker at Oslo V som Oslo S og gamle Østbanestasjonen er begunstiget med postkasser på stasjonsområdet.
11.Handelsavtalen med EF for industrivarer løste et stykke på vei de mest akutte problemer, samtidig som vår energiutvikling satte oss i en begunstiget posisjon.
12.I 1983 mottok statsbedriftene tilsammen 935 millioner kroner i direkte tilskudd og de ble begunstiget tilsvarende ca. 312,5 millioner kroner ved at de ikke ga Staten tilstrekkelig høy forrentning av det som er skutt inn som aksjekapital.
13.Ifølge en matematisk fordeling skulle denne gruppen bare få ca. 15 prosent av aksjene, slik at småaksjonærene her er blitt begunstiget i forhold til de store, institusjonelle investorene.
14.Igjen blir vi minnet om at Norge er meget begunstiget i sitt samarbeide med Postverket som tillater trykningen av minneblokker.
15.Likevel er omsorgen for kreftsyke barn et område innen helsevesenet som ikke har vært begunstiget med store ressurser. men forskningen og behandlingen på dette felt har utviklet seg eksplosivt de siste årene, og halvparten av barna kan idag reddes.
16.Med få unntagelser har de reportere som har vært begunstiget med tjeneste i Amerika, sendt en strøm av antiUSAstoff hjem.
17.Polen har ikke status som mest begunstiget nasjon i handelen med USA, og Polens medlemskap i Det internasjonale valutafond (IMF) er utsatt.
18.Reagans personlige seier var begunstiget av de siste årenes økonomiske fremgang.
19.Regjeringsadvokaten anser det som utvilsomt at dokumentene i så fall tilhører Universitetsbiblioteket - som begunstiget i Maria Quislings testament.
20.Samtidig som de fortsatt på sett og vis inntar en begunstiget stilling i samfunnet, opplever de seg med ett som en forfulgt og forsvarsløs minoritet.
21.Som et bevis for at press kan virke overfor sovjetiske myndigheter viste han til den såkalte Jacksonerklæringen fra 1970årene der USA satte utreise for jøder som betingelse for" mest begunstiget nasjon"status til Sovjet.
22.USA opprettholder en fastfrysing av nye kreditter som er viktige for ny vekst i Polens vanskelige økonomi, foruten at Polen ikke vil bli begunstiget som handelspartner med USA.
23.Vi er her vidne til at en gruppe låntagere som i utgangspunktet allerede er begunstiget med uhyre gunstige lånebetingelser, går til aksjon.
24.Vi som var begunstiget med benkeplass var nå vidne til selsomme gymnasiastiske øvelser med innlagt Cmoment.
25.Landene i den tredje verden har vært begunstiget med briljante ledere under sin strid for nasjonal frigjøring.
26.Oslo politikammer er begunstiget med en av Europas største narkotikaseksjoner...
27.Ved fordelingen av aksjene vil de små investorene bli begunstiget, sier Hopsdal.
28.400 000 kroner fikk denne i statlig støtte ifjor, mens den norske skjønnlitteraturen ble begunstiget med 18,4 millioner kroner.
29.Både årets norgesmesterskap i sjakk og det nordiske mesterskap, som spilles i Norge iår, er blitt begunstiget med kongepokal til turneringsvinneren.
30.Det er fjellområdene i Vestre Slidre som er blitt begunstiget med et slikt tilbud.