Norwegian-German translation of bekjempe

Translation of the word bekjempe from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bekjempe in German

bekjempe
fysisk aktivitetverb bekämpfen
  brukverb bekämpfen, kämpfen gegen
  militærskverb kämpfen, ankämpfen, bekriegen, bekämpfen, fechten
Synonyms for bekjempe
Derived terms of bekjempe
Examples with translation
En viss mengde frie radikaler er både viktig og ufarlig. Frie radikaler er for eksempel med på å bekjempe infeksjoner.
More examples
1.Den mest utsøkte kunst" - fordi han her må benytte seg av motsetningene i det øyemed å bekjempe dem.
2.Det ville være både dumt og farlig hvis man ikke gjør noe for å bekjempe luftforurensningen," skriver komiteen.
3.Vi reiser hjem for å bekjempe diktaturet.
4.Å bekjempe inflasjonen er en overordnet målsetning for Regjeringen.
5.(NTBs korrespondent Bjarne Lønborg) VestTyskland og Tsjekkoslovakia skal gå sammen om å bekjempe luftforurensningen.
6.(New York Times) Denne måneden har sovjetiske fjernsynsseere kunne følge en gruppe djerve KGBagenter med oppdrag å bekjempe amerikanske spioners intrigespill rundt om i verden.
7.Arbeiderpartiet har advart mot og også forsøkt å bekjempe denne bekymringsfulle situasjon gjennom sine alternative budsjettopplegg.
8.Da besøkte han stedet i egenskap av leder for den FNanerkjente frigjøringsorganisasjon i Namibia, og vi føler at det er en klar sammenheng mellom den kamp SWAPO fører og det arbeide biskop Tutu gjør for å bekjempe rasediskrimineringen, fremholder Pedersen.
9.Det er blitt mer og mer klart at ingen etat alene kan klare å bekjempe narkotikaondet i vårt land.
10.Det er dein plikt som muslim å bekjempe de urettvise ledere !
11.Det er i budsjettet ikke lagt opp til noen klar strategi for å bekjempe arbeidsledigheten !
12.Det er ikke skolens oppgave å bekjempe stoffmisbruk, hevder Rudolph, - men skolen skal tenke på skolen, og det som er forbudt på skolens område.
13.Det er skuffende at deler av handelsnæringen allerede har plasert seg på skansene for å bekjempe oppmykingen av lukkelovsformynderiet, sier Høyrerepresentanten fra SørTrøndelag til Aftenposten.
14.Det har vi ikke noe grunnlag for å si, men uansett hva årsaken til at noen klarer å komme forbi køen er, vil vi bekjempe den.
15.Et lite problem er at vi er destinasjonsland for den virksomhet vi er satt til å bekjempe.
16.Et slikt hensyn må underordnes arbeidet for å begrense lønnsstigningen og for å bevare arbeidsplassene og bekjempe arbeidsledigheten.
17.Jovisst mener unge det nytter å bekjempe narkotikamisbruk.
18.Kravene mot Seifo og NPTOF må sees som et ledd i å bekjempe forbundene i håp om at dette skal gi Noemfo tilbake styrke ved forhandlingsbordet, og bidra til å rette noe på den økonomiske situasjon.
19.Men selv om jeg har vært heldig, må vi bekjempe alle former for rasisme, sier Khalid.
20.Norge, som et lite land på verdensmarkedet med store fordeler av sin utenrikshandel, burde medvirke til utviklingen av et nytt handelssystem som i større grad respekteres av handelspartnerne, som bremser konjunkturspredningen, og som tillater de enkelte land i større grad å bekjempe arbeidsløsheten, sa Thonstad.
21.Valget står mellom en økonomisk politikk som aktivt forsøker å bekjempe arbeidsledigheten, og en politikk som i høyere grad overlater initiativet til markedskreftene, sa Bertil Axelson, som er formann i samarbeidsorganisasjonen for de nordiske LO.
22.Vi må ikke la oss true bort fra våre fredelige målsetninger av statlig støttet terrorisme, sa Reagan, og varslet et eget program for å bekjempe terrorismen verden over.
23.Vi tror at mye kan gjøres for å bekjempe belastningssykdommer, uten for store investeringer.
24.Vi tror imidlertid ikke at den økende rasisme lar seg bekjempe med taushet.
25.AT man skulle kunne bekjempe arbeidsløsheten ved å la Norges Banks seddelpresse gå på høygear, ville være det samme som å hevde at de økonomiske lover ikke gjelder for Arbeiderpartiet, hvilket de selvfølgelig gjør selv om de er gamle.
26.Akkurat nå har vi en spesiell situasjon når det gjelder blødersykdommen hos schäferhunder,som vi har gode muligheter for å bekjempe ved at disse syke hundene ikke blir registrert, men ellers går vår registrering ikke på sykdommer.
27.Aldri før er det satset sterkere og mer bevisst på å bekjempe arbeidsledigheten og på å skape de nødvendige økonomiske forutsetninger for full og varig sysselsetting i fremtiden.
28.Alt seksti år tidligere hadde de fått erfaringer med å bekjempe elefanter.
29.Amerikanerne bruker hvert år flere millioner dollar til å bekjempe Colombias mektige kokainprodusenter.
30.Amnesty mener også at det er mulig å kjempe mot tortur, til å bekjempe den og forebygge.
Similar words

 
 

bekjempe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bekjempebekjempendebekjempet
Indikative
1. Present
jegbekjemper
dubekjemper
hanbekjemper
vibekjemper
derebekjemper
debekjemper
8. Perfect
jeghar bekjempet
duhar bekjempet
hanhar bekjempet
vihar bekjempet
derehar bekjempet
dehar bekjempet
2. Imperfect
jegbekjempet
dubekjempet
hanbekjempet
vibekjempet
derebekjempet
debekjempet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bekjempet
duhadde bekjempet
hanhadde bekjempet
vihadde bekjempet
derehadde bekjempet
dehadde bekjempet
4a. Future
jegvil/skal bekjempe
duvil/skal bekjempe
hanvil/skal bekjempe
vivil/skal bekjempe
derevil/skal bekjempe
devil/skal bekjempe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bekjempet
duvil/skal ha bekjempet
hanvil/skal ha bekjempet
vivil/skal ha bekjempet
derevil/skal ha bekjempet
devil/skal ha bekjempet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bekjempe
duville/skulle bekjempe
hanville/skulle bekjempe
viville/skulle bekjempe
dereville/skulle bekjempe
deville/skulle bekjempe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bekjempet
duville/skulle ha bekjempet
hanville/skulle ha bekjempet
viville/skulle ha bekjempet
dereville/skulle ha bekjempet
deville/skulle ha bekjempet
Imperative
Affirmative
dubekjemp
viLa oss bekjempe
derebekjemp
Negative
duikke bekjemp! (bekjemp ikke)
dereikke bekjemp! (bekjemp ikke)
Your last searches