Norwegian-German translation of belyse

Translation of the word belyse from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belyse in German

belyse
forklareverb erklären, erläutern, verdeutlichen, aufklären, auslegen
  belysningverb beleuchten, erleuchten
Synonyms for belyse
More examples
1.Verdens elver, ferskvann som livskilde" er utstillingens spesialtema, hvilket vil si at arrangørene legger særlig vekt på å belyse dette.
2.Det var et forsøk på å belyse et rent praktisk problem ut fra markedsøkonomiske hensyn, forklarer professoren.
3.Formålet er å belyse lover og regelverk som gjelder for sokkelen, og som er knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljøspørsmål, opplyser administrerende direktør Halvor Ø. Vaage i Noaf til Aftenposten.
4.Jeg kan belyse nødvendigheten av store enheter med kapital i ryggen med følgende eksempel, sier Etholm.
5.Noe av det vi ønsker å belyse med forsøket, er samarbeidet mellom kommunene og fylket når barn og unge under omsorg skal anbringes slik at vi kan unngå tilfeldige plasseringer, for mange omplasseringer og direkte feilplasseringer.
6.Siden studentdagene har jeg følt at min oppgave er å bruke jusen til å belyse påtrengende samfunnsproblemer, sier Nandrup Dahl.
7.Vi har sett så mye skilsmisser og håpløse parforhold rundt oss på alle kanter, og synes det er viktig å belyse temaet.
8.Vi ønsker undersøkelsen meget velkommen og vil så aktivt vi kan, bidra til å belyse saken, sier avdelingssjef Per Anders Owren i Norske Shell.
9.Vi ønsker å belyse hvilken langtidsbetydning dette har for de enkeltes helse, sier Dahlberg, som understreker at man i tillegg til de astmatiske plagene, står overfor spørsmålet om kroniske lunge og luftveissykdommer som kronisk bronkitt, emfysem og støvlunger.
10.Vårt regnestykke har tatt sikte på å belyse bruken av realressurser i forbindelse med byggeprosjektet.
11.AMNESTY INTERNATIONAL har sendt ut en omfattende rapport om brudd på menneskerettighetene i Kina, og en aksjon er igangsatt over landegrensene for å belyse overgrepene.
12.Aftenposten har besøkt flåtens hovedbase i Norfolk, USA, og vil med tre temasider belyse forsterkninger til Norge.
13.Aftenposten har de senere år tilbudt" hjelp i 11. time" ved å belyse endel emner som efter tips fra lektorer og elever kunne ha vært aktuelle da stiloppgavene ble gitt.
14.Alexander Berthelsens datter, Berivan Egen, som også bor i Norge, opplyser til Aftenposten at faren i 60årene drev avis i Istanbul, og han la vekt på å belyse kurdernes sak i Tyrkia.
15.Amanuensis Magne Raundalen vil belyse" Familien år 2000 - og derefter", og sykepleier Lillian Pahle omsorg ved livets slutt.
16.Antall seriøse informasjonskilder for kvinner er svært begrenset på grunn av den holdningen NRK og aviser har til kvinnelig stoff, mener Grotmol, og p.g.a. holdningen til kvinnelige journalisters mulighet for å belyse nyheter med tanke på kvinnelige leser og seere.
17.At samordningsloven virker svært uheldig for alle statsjenestemenn, vil jeg belyse ved mitt eget eksempel.
18.Barth opplyser at den svenske nedrustningsambassadør Maj Britt Theorin vil bidra til å belyse dette emne.
19.Boken skal belyse forskjellige sider ved en diplomats virksomhet, og gir endel nyttig informasjon.
20.Bruun Olsen vil dramatisk belyse den medieskapte virkelighet som omgir oss i dagliglivet - som utgangspunkt har han valgt en debatt i et radiostudio mellom en minister og en ung kvinnelig magister - om de intellektuelles ansvar.
21.Dagsrevyens mannskap leverte en solid innsats for å belyse sakens forskjellige sider.
22.Datatilsynet er således alene kommet med bidrag for å belyse de sider av saken.
23.De av fangene som ser litt lenger og er kritiske, blir ikke tilstrekkelig hørt, mener de to, og viser til selvmord og håpløse forhold for varetektsfengslede som to av mange problemområder foreningen ønsker å belyse.
24.De har fått i oppdrag av bokens to redaktører å belyse de forskjellige sider av en diplomats virksomhet.
25.De klarer det bra i andre sammenhenger, men denne gang har man gjort seg skyldig i et beklagelig overtramp, formodentlig i tankeløs iver efter å understreke og belyse statistikkens dystre tall over denne typen tragiske ulykker med dødelig utgang.
26.Deltagerne vil forsøke å oppsummere erfaringer hittil med den nye loven, og de enkelte foredragsholdere vil belyse reformen fra ulike vinkler.
27.Den Polytekniske Forening ved Tverrfaglig Sikkerhetsforum har på sitt seminarprogram forsøkt å belyse spørsmålet" akseptabel risiko" fra så mange syns og fagvinkler som mulig.
28.Den enkleste måte å belyse dette på, er å si" utfører du arbeide i eget hjem, så registreres det ikke som arbeide.
29.Den internasjonale menneskerettighetorganisasjonen Amnesty International innleder idag en verdensomfattende aksjon for å belyse krenkelsene av menneskerettighetene i Paraguay.
30.Den skal belyse forskning i SovjetUnionen på områder som romteknologi og utforskningen av Arktis, energiproduksjon, olje og gassindustri og metallurgisk industri.
Similar words

 
 

belyse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) belysebelysendebelyst
Indikative
1. Present
jegbelyser
dubelyser
hanbelyser
vibelyser
derebelyser
debelyser
8. Perfect
jeghar belyst
duhar belyst
hanhar belyst
vihar belyst
derehar belyst
dehar belyst
2. Imperfect
jegbelyste
dubelyste
hanbelyste
vibelyste
derebelyste
debelyste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde belyst
duhadde belyst
hanhadde belyst
vihadde belyst
derehadde belyst
dehadde belyst
4a. Future
jegvil/skal belyse
duvil/skal belyse
hanvil/skal belyse
vivil/skal belyse
derevil/skal belyse
devil/skal belyse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha belyst
duvil/skal ha belyst
hanvil/skal ha belyst
vivil/skal ha belyst
derevil/skal ha belyst
devil/skal ha belyst
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle belyse
duville/skulle belyse
hanville/skulle belyse
viville/skulle belyse
dereville/skulle belyse
deville/skulle belyse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha belyst
duville/skulle ha belyst
hanville/skulle ha belyst
viville/skulle ha belyst
dereville/skulle ha belyst
deville/skulle ha belyst
Imperative
Affirmative
dubelys
viLa oss belyse
derebelys
Negative
duikke belys! (belys ikke)
dereikke belys! (belys ikke)
Your last searches