Norwegian-German translation of beskrive

Translation of the word beskrive from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beskrive in German

beskrive
generellverb umreißen
  historieverb beschreiben, erzählen, mitteilen
  karakterisereverb charakterisieren, beschreiben, schildern, ausmalen, kennzeichnen
Synonyms for beskrive
Derived terms of beskrive
Examples with translation
Hvis du ikke vet den eksakte ord, forsøk på å beskrive meningen.
More examples
1.Det finnes bare ett eneste ord som kan beskrive den ærede representants politikk når han står overfor trusler, enten innenfra eller fra utlandet, og det ordet er eftergivenhet.
2.Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige.
3.Først var meningen bare å beskrive den fremmmede efterretnigsvirksomheten som foregår.
4.Jeg kan vanskelig unngå å beskrive meg selv som rastløst.
5.Jeg tror jeg er godtatt som en av gutta", er et uttrykk som flere av kvinnene i undersøkelsen bruker for å beskrive tilfredsstillende forhold.
6.Kreativitet virker for meg som et for pretensiøst ord til å beskrive det arbeide jeg må gjøre mellom mandag og lørdag.
7.Den ene oppgaven, og det er vesentlig, er å tyne så mye militær stridsevne som mulig ut av de tildelte ressurser, og på den annen side beskrive så klart som mulig for besluttende myndigheter hvilket forsvar vi kan få og hvilke grader av risiko vi tar innen ulike økonomiske og andre rammer.
8.For Staten som eier finnes det knapt adjektiver til å beskrive situasjonen, uttalte han.
9.Harme er et mildt ord for å beskrive reaksjonene, sier Martin Dahle.
10.Hvordan vil De beskrive Forsvarets oppgaver i fred ?
11.Hvordan vil De beskrive dagens samarbeidsforhold mellom Regjeringen og Statoilsjefen ?
12.Hvordan vil dere beskrive King Kurt ?
13.Hvordan vil dere beskrive situasjonen for Charta 77 nå, i bevegelsens åttende år ?
14.Hvordan vil du beskrive" Signy", høvdingdatteren som forelsker seg i den bortførte Kuksja (spilt av Aleksandr" Sasja" Timosjkin) ?
15.Jeg har ikke inntrykk av at Høyre har forandret sin politikk, men derimot - og det kommer jeg til å beskrive - er det selve tiden som har gjort Høyres politikk mer aktuell enn tidligere.
16.Jeg vil ikke beskrive den uniformerte nynazismen, den er egentlig minst interessant, sier Erling Pedersen.
17.Kan De beskrive stedet ?
18.Programmet må inneholde en balansert karakteristikk av den utviklede sosialismen (det stadium man nå offisielt befinner seg i) og klart beskrive de forhåpninger og endelige mål som partiet streber hen mot, sa partisjefen.
19.utrede innholdet og omfanget av det forvaltningsmessige ansvar i kommunen generelt og i sosialforvaltningen spesielt og beskrive hvordan dette ansvar fordeles mellom forvaltningens politiske og administrative deler - herunder også fordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåer...
20.Andre funn ønsker vi ikke å beskrive nærmere av hensyn til den videre efterforskning.
21.Ansatte i helsevesenet mangler nemlig den oversikt som helsebyråkratene sitter inne med, og må derfor nøye seg med å beskrive nærmiljøet slik som de selv og pasientene opplever det.
22.Arbeiderbladet bruker halvparten av dagens leder til å beskrive hvor ille den var, den melding om NSBs fremtid som ble fremlagt av Inger Koppernæs da hun var samferdselsminister i den rene Høyreregjering.
23.Begrepet" kunstig intelligens" brukes for å beskrive at slike systemer skal settes i stand til å dra nytte av tidligere erfaringer og løse problemer.
24.Begrepet" mestring" bruker forskerne for å beskrive hvordan familiene greier merbelastningen ved å ha et funksjonshemmet barn, fysisk og psykisk.
25.Benkow fremholdt at han ikke har gjort noe annet enn å beskrive hva som er den faktiske situasjon for folk flest.
26.Brahde gjorde så sitt beste for å avlive mange folks klokkertro på horoskoper gjennom å beskrive de metodene astrologene bruker.
27.Butenschøn anstrenger seg for å beskrive israelerne som kolonialister, et settlerfolk, og sammenligner stadig det israelske system med SydAfrikas apartheid.
28.DET må ha vært uendelig mye lettere å beskrive kartproduksjonen i de dager da et enkelte målebord ute i marken, muligens med en stjernekikkert og målebånd i tillegg, var hovedredskapen.
29.Da hun ble bedt om å beskrive sitt eget løp, svarte hun at hun ikke husket noe.
30.Dag Solstad har gjort et" Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige", om den fiktive forfatter Dags Solstads arbeide med å avlevere et perfid angrep på det norske sosialdemokrati.
Similar words

 
 

beskrive as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beskrivebeskrivendebeskrevet
Indikative
1. Present
jegbeskriver
dubeskriver
hanbeskriver
vibeskriver
derebeskriver
debeskriver
8. Perfect
jeghar beskrevet
duhar beskrevet
hanhar beskrevet
vihar beskrevet
derehar beskrevet
dehar beskrevet
2. Imperfect
jegbeskrev
dubeskrev
hanbeskrev
vibeskrev
derebeskrev
debeskrev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beskrevet
duhadde beskrevet
hanhadde beskrevet
vihadde beskrevet
derehadde beskrevet
dehadde beskrevet
4a. Future
jegvil/skal beskrive
duvil/skal beskrive
hanvil/skal beskrive
vivil/skal beskrive
derevil/skal beskrive
devil/skal beskrive
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beskrevet
duvil/skal ha beskrevet
hanvil/skal ha beskrevet
vivil/skal ha beskrevet
derevil/skal ha beskrevet
devil/skal ha beskrevet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beskrive
duville/skulle beskrive
hanville/skulle beskrive
viville/skulle beskrive
dereville/skulle beskrive
deville/skulle beskrive
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beskrevet
duville/skulle ha beskrevet
hanville/skulle ha beskrevet
viville/skulle ha beskrevet
dereville/skulle ha beskrevet
deville/skulle ha beskrevet
Imperative
Affirmative
dubeskriv
viLa oss beskrive
derebeskriv
Negative
duikke beskriv! (beskriv ikke)
dereikke beskriv! (beskriv ikke)
Your last searches