Norwegian-German translation of besvare

Translation of the word besvare from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

besvare in German

besvare
spørsmålverb beantworten
Synonyms for besvare
More examples
1.Helsetjenesten i kommunene - en viktig nydannelse eller bare en ny betegnelse ?" er det sentrale spørsmål som bl.a. sosialminister LeifArne Heløe skal forsøke å besvare ved å redegjøre for Statens syn.
2.SovjetUnionen forventer selvfølgelig at vi skal besvare vennskap med vennskap og forståelse med forståelse.
3.Blir Ungdomsåret 1985 like mislykket som Barneåret, var et av spørsmålene på pressekonferansen, men et slikt spørsmål kan selv ikke den viseste besvare.
4.Det er vel ikke alltid like lett å besvare spørsmålene som blir stilt.
5.Er forutsetningene nå til stede for salg av Statens aksjer i Kosmos ? lyder det eneste spørsmål handelsminister Asbjørn Haugstvedt skal besvare i ukens spørretime.
6.Ingen har uttømmende kunnet besvare det spørsmålet.
7.Jeg har fått spørsmålet om hvorfor jeg valgte å bli prest mange ganger - og det er ikke så lett å besvare.
8.Jeg har ikke est den norske lovens bokstaver, sier Steffen og vil slippe å besvare spørsmålet om han har sparret på norsk jord.
9.Jeg nekter å besvare spørsmål som angår indre forhold i mitt parti.
10.Jeg vil ikke besvare spørsmålet med ja, men jeg sier heller ikke nei, presiserte han.
11.Jeg vil nødig besvare det spørsmålet, eftersom det kan være nokså individuelt.
12.Nei - men det er en veldig enkel sak å besvare.
13.Vi prøver å besvare alle henvendelser så godt vi kan slik at bankkundene ikke skal bli for hardt rammet av en konflikt.
14.14 kroner i gjennomsnitt pr. innbygger pr. år i medlemslandene skulle vel ikke være urimelig for å kunne besvare disse spørsmål, spør Pappas.
15.1639 elever fra 26 skoler besvarte (eller forsøkte å besvare) spørsmålene.
16.80 spørsmål måtte deltagerne besvare i den innledende runde - bare tre lag står tilbake når konvoluttene sprettes i den virkelige" grand finale" 11. november i Oslo Nye Teater.
17.Arbeiderpartiet har hittil nektet å besvare spørsmålet om det var fordi Willoch inntok regjeringsbygget at ledigheten øket så kraftig, eller om det kan tenkes at årsaken ligger i grunnleggende problemer i norsk økonomi og dårlige internasjonale konjunkturer.
18.At hans private henvendelse har tatt lang tid å besvare kan vi bare beklage.
19.Av plasshensyn gir ikke Aftenposten meg anledning til et utførlig svar, men jeg skal kort besvare noen av de spørsmål han stiller.
20.Bidragsyderne til den aktuelle bok pretenderer selvsagt ikke å besvare spørsmålet" Hvor går Høyre ?".
21.Boken" Hva skjer foran skjermen" forsøker å besvare dette kompliserte spørsmålet i form av åtte artikler.
22.Da spørsmålet lå så langt på siden av det virkelige vedtak i bystyret, har en tidligere ikke funnet det nødvendig å besvare dette.
23.De har frist til 2. juni med å besvare invitasjonen, og vi vil overhodet ikke presse på for å få et svar før den tid.
24.De lar seg nok heller ikke besvare.
25.De spørsmål spillerne har måttet besvare angår bl.a. forholdet til rusmidler, familiesituasjonen, trivsel på skolen, i nabolaget, hvorvidt de har andre fritidssysler og deres personlige utbytte av aktivitetene på fotballbanen.
26.De tsjekkoslovakiske myndigheter har unnlatt å besvare en rekke anmodninger fra den norske regjering om å gi 19åringen Jan Hajek utreisetillatelse slik at han kan studere på Arkitekthøgskolen i Oslo.
27.Den andre planen var at Popieluszko om natten skulle bindes til en bro over Wislaelven og tvinges til å besvare alle spørsmål om undergrunnen og love at han ville bryte med opposisjonen.
28.Denne artikkelen er et forsøk på å besvare dette spørsmålet.
29.Departementene er bedt om å besvare brevet fra Forbrukerog administrasjonsdepartementet innen 1. mai i år.
30.Derfor vil jeg helst ikke besvare spørsmålet om hvor jeg har min favoritthavn, sier Gro Harlem Brundtland.
Similar words

 
 

besvare as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) besvarebesvarendebesvart
Indikative
1. Present
jegbesvarer
dubesvarer
hanbesvarer
vibesvarer
derebesvarer
debesvarer
8. Perfect
jeghar besvart
duhar besvart
hanhar besvart
vihar besvart
derehar besvart
dehar besvart
2. Imperfect
jegbesvarte
dubesvarte
hanbesvarte
vibesvarte
derebesvarte
debesvarte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde besvart
duhadde besvart
hanhadde besvart
vihadde besvart
derehadde besvart
dehadde besvart
4a. Future
jegvil/skal besvare
duvil/skal besvare
hanvil/skal besvare
vivil/skal besvare
derevil/skal besvare
devil/skal besvare
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha besvart
duvil/skal ha besvart
hanvil/skal ha besvart
vivil/skal ha besvart
derevil/skal ha besvart
devil/skal ha besvart
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle besvare
duville/skulle besvare
hanville/skulle besvare
viville/skulle besvare
dereville/skulle besvare
deville/skulle besvare
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha besvart
duville/skulle ha besvart
hanville/skulle ha besvart
viville/skulle ha besvart
dereville/skulle ha besvart
deville/skulle ha besvart
Imperative
Affirmative
dubesvar
viLa oss besvare
derebesvar
Negative
duikke besvar! (besvar ikke)
dereikke besvar! (besvar ikke)
Your last searches