Norwegian-German translation of betrakte

Translation of the word betrakte from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

betrakte in German

betrakte
blikkverb erschauen
  personverb anschauen, ansehen, angucken [informal]
  tenke på noeverb erwägen, sich überlegen, berücksichtigen, bedenken, meditieren
Synonyms for betrakte
Derived terms of betrakte
Anagrams of betrakte
More examples
1.Dette er å betrakte som en form for psykisk tortur som vi ikke finner medisinsk forsvarlig," sa fengselslegen i brevet som ble opplest i retten idag.
2.Helt fra han overtok som forbundskaptein i 1978 har denne uttalelsen vært å betrakte som en gammel, hakkete gramofonplate.
3.Så vidt vi forstår er innskyterne å betrakte som bankenes fremste tapspost", lyder Dagbladets noe sarkastiske kommentar.
4.1984 må bli å betrakte som et omstillingsår.
5.Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
6.Da er det vel ikke annet å gjøre enn å betrakte det hele som en ny erfaring.
7.Det blir ingen" frikirke", men en" valgmenighet" som vil betrakte seg som en del av Den norske kirke, men som fastholder sin rett til å kalle den prest de selv ønsker.
8.Det er uheldig at ansvaret for barna blir delt på to etater, fordi det gjør det vanskeligere å betrakte barnas oppvekstvilkår under ett, sier hun.
9.Det vil isåfall bli å betrakte som endel av overgangssummen, sier LSKformannen.
10.Dette er så urimelig at vi nærmest må betrakte konsekvensanalysen som useriøs, skriver foreningen i sitt brev til departementet.
11.Dette er å betrakte som et forslag til kompromiss, sier han.
12.En slik menighet må bli å betrakte som en rettsgyldig person, som har krav på å kunne kalle sin egen prest, og har sitt eget menighetsråd.
13.Er dette å betrakte som en oppsigelse, og har Sandefjord Fjærrenseri brent alle broer i forhold til disse fem, spør Tønsbergs Blad bedriftens eier, Georg Jørgensen.
14.Et annet sprog gir meg andre briller å betrakte virkeligheten gjennom.
15.Ethvert menneske er ansvarlig overfor sitt eget liv, men er man inne i en særlig forvirrende periode, kan det være fint å betrakte situasjonen ut fra generelle symboler, som dem vi møter i kortene.
16.Forsåvidt en fast utstilling, men bare å betrakte som en midlertidig ordning, sier Eggum.
17.I flere år har vi i en viss utstrekning påtatt oss oppdrag for andre, men det har vært å betrakte nærmest som" vennetjenester" til selskaper som har kommet til oss.
18.I og med kreditorenes opptreden er Horten Verft å betrakte som en prinsippsak som vil danne presedens i eventuelt senere lignende situasjoner i statsbedrifter.
19.Jeg har alltid forsøkt å betrakte enhver oppgave som like vesentlig og vanskelig.
20.Legene må slutte å skrive ut resepter for alt mulig og heller gå over til å betrakte seg som helserådgivere.
21.Men er ikke nominasjonsmøter i Deres parti å betrakte som årsmøter.
22.Norske Skogs tillegg er å betrakte som ren prisøkning, selv om man motiverer det med noe annet, sier en av tømmerkjøperne i Glommendistriktet til Aftenposten.
23.Når det gjelder parkering, er visstnok kommunale parkanlegg å betrakte som" privat område".
24.Og hvis det viser seg at Zola Budd fortsatt er å betrakte som sydafrikansk også ?
25.På denne bakgrunn, er samarbeidet mellom STI og Tenneco å betrakte som en byggesten, sa Rødland.
26.Skulle de gå til et slikt skritt, ville det være å betrakte som rent anarki, mener forbundspresident OleJacob Libæk.
27.Storgårdeierne er å betrakte som haier, repliserte Melvold, de må holde seg i stadig bevegelse for ikke å drukne.
28.SydAfrikas hvite er ikke djevler, men vanlige mennesker, og det ville være en fornektelse av troen å betrakte dem som ute av stand til å forsone seg med de sorte sydafrikanere.
29.Søknadene strømmer nå inn i et tempo som gjør at enhver opplysning om antallet nærmest er å betrakte som antikvarisk i det øyeblikk den er gitt, sier konsulent Kolbjørn Sandve som forsøker å holde orden på søknadsstrømmen i Kulturdepartementet.
30.Vi har ikke fått melding om at noen er savnet, men våger ikke å betrakte saken som en grov spøk.
Similar words

 
 

betrakte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) betraktebetraktendebetraktet
Indikative
1. Present
jegbetrakter
dubetrakter
hanbetrakter
vibetrakter
derebetrakter
debetrakter
8. Perfect
jeghar betraktet
duhar betraktet
hanhar betraktet
vihar betraktet
derehar betraktet
dehar betraktet
2. Imperfect
jegbetraktet
dubetraktet
hanbetraktet
vibetraktet
derebetraktet
debetraktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde betraktet
duhadde betraktet
hanhadde betraktet
vihadde betraktet
derehadde betraktet
dehadde betraktet
4a. Future
jegvil/skal betrakte
duvil/skal betrakte
hanvil/skal betrakte
vivil/skal betrakte
derevil/skal betrakte
devil/skal betrakte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha betraktet
duvil/skal ha betraktet
hanvil/skal ha betraktet
vivil/skal ha betraktet
derevil/skal ha betraktet
devil/skal ha betraktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle betrakte
duville/skulle betrakte
hanville/skulle betrakte
viville/skulle betrakte
dereville/skulle betrakte
deville/skulle betrakte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha betraktet
duville/skulle ha betraktet
hanville/skulle ha betraktet
viville/skulle ha betraktet
dereville/skulle ha betraktet
deville/skulle ha betraktet
Imperative
Affirmative
dubetrakt
viLa oss betrakte
derebetrakt
Negative
duikke betrakt! (betrakt ikke)
dereikke betrakt! (betrakt ikke)
Your last searches