Norwegian-German translation of bevitne

Translation of the word bevitne from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bevitne in German

bevitne
severb Zeuge sein von
  signaturverb Zeuge sein bei
  rettsvitenskapverb bezeugen, aussagen
Synonyms for bevitne
Derived terms of bevitne
More examples
1.Den som har sett et ekte russisk slagsmål kan bevitne at bøllene i Harlem må anstrenge seg for å kunne konkurrere i råskap.
2.Det kan Osloborgere bevitne.
3.Det kan både jeg og mange av mine kolleger blant universitetslærerne bevitne.
4.Men fremfor alt kan vi bevitne idag, med det nøkterne måtehold som var hans, at dikteren Ludvig Holberg fremdeles lever, efter 300 år med mer gjennomgripende forandringer i samfunn og livsvilkår enn noen epoke i historien.
5.Både jeg og flere med meg kan bevitne og dokumentere at strykkarakteren og mindreverdighetsstemplet Lg blir gitt til elever som i stedet burde hatt stor ros både for sin flid og sin oppførsel.
Similar words

 
 

bevitne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bevitnebevitnendebevitnet
Indikative
1. Present
jegbevitner
dubevitner
hanbevitner
vibevitner
derebevitner
debevitner
8. Perfect
jeghar bevitnet
duhar bevitnet
hanhar bevitnet
vihar bevitnet
derehar bevitnet
dehar bevitnet
2. Imperfect
jegbevitnet
dubevitnet
hanbevitnet
vibevitnet
derebevitnet
debevitnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bevitnet
duhadde bevitnet
hanhadde bevitnet
vihadde bevitnet
derehadde bevitnet
dehadde bevitnet
4a. Future
jegvil/skal bevitne
duvil/skal bevitne
hanvil/skal bevitne
vivil/skal bevitne
derevil/skal bevitne
devil/skal bevitne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bevitnet
duvil/skal ha bevitnet
hanvil/skal ha bevitnet
vivil/skal ha bevitnet
derevil/skal ha bevitnet
devil/skal ha bevitnet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bevitne
duville/skulle bevitne
hanville/skulle bevitne
viville/skulle bevitne
dereville/skulle bevitne
deville/skulle bevitne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bevitnet
duville/skulle ha bevitnet
hanville/skulle ha bevitnet
viville/skulle ha bevitnet
dereville/skulle ha bevitnet
deville/skulle ha bevitnet
Imperative
Affirmative
dubevitn
viLa oss bevitne
derebevitn
Negative
duikke bevitn! (bevitn ikke)
dereikke bevitn! (bevitn ikke)
Your last searches