Norwegian-German translation of bite

Translation of the word bite from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bite in German

bite
generellverb beißen
  dyrverb zwicken
Synonyms for bite
Derived terms of bite
More examples
1.Slaget" om Fornebu er på ingen måte over, men mange av motstanderne må bite i gresset og godta utbygging.
2.Vi tror politikerne kan spare seg forsøket på å få velgerne til å bite på en påstand om at skjerpet boligbeskatning så å si er inngangsporten til et nytt og bedre skattesystem.
3.De kan ikke bite eller klore akkurat, men kan slå med vingene.
4.Det blir altså ikke snakk om å bite i bro. ?
5.Det er aldri moro å få to minutter på første liggende, men det er bare å bite tenna sammen og forsøke å ta igjen det tapte.
6.Det var bare å bite tenna sammen og skjerpe seg.
7.Han kan ikke bite en prinsesse, forsikret ministeren.
8.Hester harfølelser, akkurat som vi kan vise glede med et skikkelig vrinsk, kan bite hvis de blir redde eller usikre, blir utålmodige som barn hvis du brukerfor lang tid på å stelle dem, er avhengige av riktig kost og god mosjon.
9.Vi må bare bite tenna sammen og satse på nytt neste sesong, sa Jacobsen.
10.Av erfaring vet vi jo hva partiet har kunnet få folk til å bite på, inntil de nødvendige motforestillinger er blitt mobilisert.
11.Blir de værende der helt til slutt, betyr det at de to siste lagene i hver avdeling videre nedover i divisjonene rykker ned, klarer ett av de to lagene å redde plassen, må de to lagene som ender nest sist spille kvalifisering om en plass mens bare det siste laget i hver avdeling rykker ned om både Oppsal og Ski - mot formodning - skulle klare å bite seg fast.
12.Da hadde hun ikke blikk for utenverdenen før start, mente Kristen, som måtte bite i seg uttalelsen da Berit kom inn fra snedrevet til sølv.
13.De bilister som ble stoppet måtte stort sett bite i seg forenklede forelegg på 250 kroner til statskassen.
14.De engelske spillerne måtte bite i det snauklipte gresset på cricketbanen The Oval for VestIndia til tross for en heroisk innsats igår for å unngå det siste, ydmykende nederlag.
15.De hopper opp i luften og forsøker å bite.
16.Den eneste mulighet var å bite seg fast, og slik ble han dratt i sikkerhet på fast is.
17.Denne differansen representerer den nedgang bransjen har måttet bite i seg de siste ti år.
18.Denne meget følsomme og meget dynamiske gruppen er også svært sårbar og svært rask til å bite fra seg.
19.Det er Sørlandsmeieriet som må bite i gresset i melkekartongstriden som har vart i flere måneder.
20.Det er bare å bite seg selv i halen.
21.Det er da ingenting å bite negler over.
22.Det er foreløbig uklart om regjeringen vil bite på agnet.
23.Det er jo andre selvsikre publikummere som har måttet bite i gresset efter andre uavhengige salonger gjennom dette århundret.
24.Det kan fortone seg som en alvorlig svakhet ved forhandlingene og ved de diverse formaliserte avtaler som synes å være på trappene, at særlig Mocambique, men også Angola, nok i høy grad handler ut fra ren og skjær nød - at de rett og slett ikke ser noen vei utenom det å bite i det sure eplet.
25.Det var liksom aldri snakk om å bite seg fast.
26.Det var meningen å gå litt mer aggressivt til verks i østtyskernes sone, bite oss fast og få dem til å slurve med pasningene.
27.Dette skjer neppe uten dramatikk, mange må antagelig bite i gresset, heter det.
28.Doven og underholdende lek for å se om krabben er dum nok, eller glupsk nok til å bite på snegleagnet.
29.Eftersom mørket senket seg og myggen begynte å bite, flyttet vi innendørs.
30.Eller en man helst bør bite litt i skotuppen ?
Similar words

 
 

bite as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bitebitendebitt
Indikative
1. Present
jegbiter
dubiter
hanbiter
vibiter
derebiter
debiter
8. Perfect
jeghar bitt
duhar bitt
hanhar bitt
vihar bitt
derehar bitt
dehar bitt
2. Imperfect
jegbet
dubet
hanbet
vibet
derebet
debet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bitt
duhadde bitt
hanhadde bitt
vihadde bitt
derehadde bitt
dehadde bitt
4a. Future
jegvil/skal bite
duvil/skal bite
hanvil/skal bite
vivil/skal bite
derevil/skal bite
devil/skal bite
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bitt
duvil/skal ha bitt
hanvil/skal ha bitt
vivil/skal ha bitt
derevil/skal ha bitt
devil/skal ha bitt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bite
duville/skulle bite
hanville/skulle bite
viville/skulle bite
dereville/skulle bite
deville/skulle bite
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bitt
duville/skulle ha bitt
hanville/skulle ha bitt
viville/skulle ha bitt
dereville/skulle ha bitt
deville/skulle ha bitt
Imperative
Affirmative
dubit
viLa oss bite
derebit
Negative
duikke bit! (bit ikke)
dereikke bit! (bit ikke)
Your last searches