Norwegian-German translation of bjørk

Translation of the word bjørk from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bjørk in German

bjørk
botanikk - trenoun Birke [f], Weißbirke [f]
Similar words

 
 

More examples
1.For mange var det å skille lag et nødvendig skritt på veien, sier Aase Bjørk.
2.Jeg synes det er vanskelig å oppdra barn og samtidig være i full jobb, sier Aase Bjørk.
3.Politikerne undervurderer viktigheten av småbarnsårene, sier Aase Bjørk.
4.Aase Bjørk er førti år.
5.Aase Bjørk er på mange måter typisk for sin generasjon.
6.Bjørk tørker best, rogn krever noe lengre tid.
7.Da hadde den først knekket over en større bjørk.
8.Den viktigste saken å kjempe for i 80årene, burde bli sekstimersdagen, både for menn og kvinner, sier Aase Bjørk.
9.Forslaget til Mellomkirkelig Råds plass i kirkebildet efter innføringen av Kirkemøtet ble lagt frem av en komite bestående av generalsekretær Gunnar Stålsett (formann), pastor Harald Bekken og landssekretær AnneBrit Bjørk.
10.Han skal nå efterfølge de i Sverige velkjente professorene Clarence Crafoord og Viking Olof Bjørk.
11.I dag er kjøkken og stue og kammers så fullt av treskurd at Ingrid og Magne snart må flytte ut hvis det skal bli plass til flere kubbestoler og lampeføtter laget av osp og bjørk.
12.I jenteklassene ble det dobbeltseier i 16årsklassen til Kristin Bjørk og Christin Pedersen fra Skimt, mens Ida Syversen, Ås IL hadde lett spill i 17årsklassen.
13.Journalist Anne Brit Bjørk, Mellomkirkelig Råd for Den norske Kirke ; fr. Mette Clifford, FNsambandet i Norge ; fr. Margunn Drivenes, Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner ; direktør Per Fossum, Norsk Arbeidsgiverforening ; fr. Ingjerd Johnson, Norske Kvinners Nasjonalråd.
14.Krokskogen Trekkhundklubb i Bærum stilte med hunder og utstyr, og Harry Bjørk kunne fortelle at slike turer ikke var noe nytt for dem.
15.Norge har bare ett kommisjonsmedlem i LVF i de neste syv år, redaktør Anne Berit Bjørk, Oslo, i kommisjonskomiteen.
16.Vi holder oss på skogsveiene, så det ikke humper for mye ; ellers går det lett ut over både hjul og diverse kroppsdeler, legger Bjørk til.
17.Biblioteket stod ferdig i 1933, og var ikke tenkt til så mange aktiviteter som idag finnes her, forteller fungerende biblioteksjef Aase Bjørk Lid.
18.Kvinners alkoholproblemer må ses i forhold til deres sosiale og materielle situasjon, ikke som et resultat av deres spesielle fysikk eller indre sjeleliv, sier psykolog og forsker Elisabeth Bjørk ved Statens Institutt for Alkoholforskning.
19.Vi trenger utlånssaler som er dobbelt så store som dagens, mener Aase Bjørk Lid.
20.Barneleker, serviser, dekorative dyr, mobiler og ikke minst julepynt i furu og bjørk lages på fabrikken i nærheten av Helsinki.
21.Bjørk, som efter å ha blitt pensjonert i Sverige arbeider som sjef for et forskningsinstitutt i California, tar bestemt avstand fra Socialstyrelsens anklager.
22.Bjørk, som siden 1976 har vært landssekretær og redaktør i Den nordiske Østasiamisjon, skal først og fremst styrke staben i Bibelselskapets bibelmisjonsavdeling i forbindelse med en verdensomspennende aksjon for bibelbruk og bibelspredning i 1986-1988.
23.Bjørk flyttes rett efter bladsprett.
24.Bjørk har tidligere vært ansatt i avisen Dagen, Santalmisjonens informasjonsavdeling, bladet Familien og avisen Vår Kirke.
25.Blant annet er han påført slag, men det er foreløbig for tidlig å gi detaljer i saken, understrker Bjørk.
26.C 14målingene er gjennomført i Trondheim på grunnlag av forkullet bjørk.
27.Der traff Persson Klara Sofie Bjørk, som var kokkepike hos baronen, og de to giftet seg i 1914.
28.Det at flere familiemedlemmer løper sammen, gir en egen god følelse, og familien Bjørk hadde kommet fra fjern og nær for å oppleve dette.
29.Det var i forrige uke at Socialstyrelsen, som tilsvarer Helsedirektoratet i Norge, rykket ut med sterke anklager mot Sembs forgjenger i sjefsstolen på klinikken, professor Viking Olav Bjørk.
30.Det var informasjonssekretær Anne Brit Bjørk som overrakte ham den innbydelsen.
Your last searches