Norwegian-German translation of blende av

Translation of the word blende av from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blende av in German

blende av
bilerverb abblenden
Similar words

 
 

More examples
1.Bedriftene bør prøve å beholde markedsandeler også på andre markeder, og ikke la seg blende av kortsiktig fortjeneste.
2.Det er mye å være glad for, men en må ikke la seg blende av det.
3.Ingen har lenger noen unnskyldning for å la seg blende av de positive hensikter.
4.Når Stortinget til og med uttrykkelig uttaler at" den reelle eiendomsretten" må avgjøre, er det et selvfølgelig utgangspunkt at man ikke kan la seg blende av at noen tryller frem et aksjeselskap eller to.
5.Ikke la seg blende av de store navnene som svirrer om ørene.
6.TIL overmål har opposisjonen" åpenbart latt seg blende av Kåre Willochs måte å håndtere økonomiske problemer på".
Your last searches