Norwegian-German translation of bli lidende

Translation of the word bli lidende from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli lidende in German

bli lidende
forringesverb darunter leiden
Similar words

 
 

More examples
1.Brattlie mener at beboerne ikke nå må bli lidende for at det i sin tid ble laget en unødvendig stor pplass utenfor Tøyenbadet.
2.Da vil publikum bli lidende med lang ventetid.
Your last searches