Norwegian-German translation of bokholderi

Translation of the word bokholderi from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bokholderi in German

bokholderi
foretaknoun Buchhaltung [f], Rechnungswesen [n]
Similar words

 
 

More examples
1.På denne måten har det foregått et slags dobbelt bokholderi, og av politiske hensyn kan ikke vedtaket om å bruke disse midlene tilbakekalles nå, hevder Adresseavisen.
2.Den lokale grendebestyreren vil dessuten få ansvar for budsjettering, oppfølging av planlegging, husleieinnbetaling og bokholderi.
3.Denne type bokholderi passer ikke inn i noe nasjonalbudsjett, konkluderte Mauritzen.
4.Det er et samspill i utnyttelsen av de ulike ressurser, og det er tvingende nødvendig å føre bokholderi over hva som går ut og inn av ressursbanken, og hva vi har igjen.
5.Dette er et uverdig politisk dobbelt bokholderi, fremholdt Petersen.
6.Erling Norvik og Rolf Presthus forsøker seg på dobbelt bokholderi når de sier at dessverre blir ikke skattelettelsene så store som Høyre ønsker.
7.Hun kom til Manpower i 1968 og har nå hatt ansvaret for firmaets bokholderi.
8.Man kunne ønske seg en mellomting mellom dette tilnærmede bokholderi og den hensynsløse dristighet som Terje Kristiansen utviser med" Høvdingen", en film som i realiteten går løs på forbeholdene med motorsag.
9.Et slikt" dobbelt bokholderi" er nødvendig for hele tiden å være a jour med situasjonene i selskapet.
10.Like lite som det kan bli noen varig fred hvis østvestforbindelsene reduseres til kjernefysisk bokholderi, kan det bli noe håp om samarbeide nordsyd hvis diskusjonene henlegges til kvartalsmøter om skyldige renter.
11.Moskva opererer med dobbelt bokholderi når disse ikke tas med i balansen.
12.Også Hanvold og hans meningsfeller vil spille et dobbeltspill, ha et dobbelt bokholderi.
13.Så her fører Høyre dobbelt bokholderi.
Your last searches