Norwegian-German translation of bordvin

Translation of the word bordvin from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bordvin in German

bordvin
alkoholholdige drikkevarernoun Tischwein [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Bordvin.
2.Den ene er en bordvin, mens den andre har Q.b.A. kvalitet.
3.Dessuten er det klart at bønder som har nytt godt av EFs prisgarantier mens de har øket produksjonen av billig bordvin, vil måtte trappe ned produksjonen i tråd med nye kvotebestemmelser.
4.Det er langt fra den edle burgunder vi har i glasset, men en ukomplisert bordvin.
5.Det var avgiftsøkninger over hele skalaen, unntatt for bordvin, hvor den britiske regjering var pålagt av EFkommisjonen å utjevne avgiftene mellom importert vin og egenprodusert øl.
6.Dette tilsvarer ti prosent av den nåværende produksjonen av bordvin.
7.I utvalget på Vinmonopolet har vi en bordvin og to Vin de Pays, alle røde.
8.Vår bordvin er ekte fransk, men ellers i utlandet kan en treffe på" europeiske" blandinger.
9.En enkel bordvin.
10.Innenfor sto kasser på kasser med vinflasker, mest vanlig bordvin, som ble solgt i dusinvis til eierne av kafeer og restauranter.
11.På" Le Dauvois" ble dessuten vanlig, billig bordvin helte på årgangsflasker og solgt til årgangspriser.
Your last searches