Norwegian-German translation of bortføre

Translation of the word bortføre from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bortføre in German

bortføre
generellverb forttragen, wegtragen, davontragen
Derived terms of bortføre
Anagrams of bortføre
More examples
1.De tre hovedtiltalte er ikke bare anklaget for mord, men også for et tidligere, mislykket forsøk på å bortføre Popieluszko.
2.Dessuten er de tre anklaget for et tidligere, mislykket forsøk på å bortføre Popieluszko.
3.Det var derfor ingen problemer for kidnapperne å bortføre Dikko da han intetanende kom ut fra sin 4,5 millioner kroners villa nær Hyde Park torsdag.
4.Detaljer fra avhørene, som talsmannen ga tirsdag, går ut på at kidnapperne i lang tid hadde planlagt å bortføre presten, selv om de oppgir avvikende motiver for udåden.
5.Dette forsøk på å bortføre Popieluszko ble utførlig skildret i tiltalen og Pekala røbet bare noen få nye detaljer.
6.Eneste råd er å" bortføre" sjefredaktøren til en stille krok i avishuset.
7.Forsøkte å kidnappe statsminister van Agt. Mislykket plan for å bortføre dronning Juliana.
8.Informerte kilder i London opplyste at Storbritannia vil ta diplomatiske skritt mot Nigeria hvis britene ikke får mer hjelp fra nigerianerne til efterforskningen av forsøket på å bortføre den nigerianske eksminister Umaru Dikko.
9.Men hvis du sier ett eneste ord mot kommunismen og om det som er skjedd med deg her i Romania, vil vi enten ødelegge deg moralsk, ved å sette ut rykter om deg, eller vi vil bortføre deg eller ta deg av dage.
10.Redskap som ble brukt til å bortføre og drepe offeret ble kjøpt for statens penger.
11.Storbritannias utenriksminister, Sir Geoffrey Howe, begrunnet utvisningen med at Nigeria har nektet britisk politi å avhøre ambassadepersonale i forbindelse med forsøket på å bortføre Dikko.
12.Utvisningen kom bare timer efter at Storbritannia utviste to nigerianske diplomater i forbindelse med forsøket på å bortføre Nigerias tidligere samferdselsminister, Umaru Dikko.
13.De to hevdet at de riktignok var med på å bortføre den" statsfiendtlige" presten, men at det ikke var deres hensikt å myrde ham.
14.Det fryktes også at Barbies nynazistiske meningsfeller vil prøve å bortføre ham for å spare ham for en lang og ydmykende rettssak.
15.Forøvrig ba advokaten sin klient frikjent for forsøket på å bortføre pateren 13. oktober ifjor, da Piotrowski kastet stener mot Popieluszkos bil på veien mellom Gdansk og Warszawa.
16.I utenrikspolitikken nådde Buhariregimet et dødpunkt i forbindelsene til Storbritannia, Nigerias største handelspartner, efter det mislykkede forsøket på å bortføre den tidligere transportminister Umaru Dikko fra London flyplass i juli ifjor.
17.Men advokatene påpekte at forberedelsene til å bortføre presten likevel fortsatte i generalens avdeling og ble satt ut i livet 19. oktober.
18.Men på grunn av protester mot brudd på folkeretten efter at israelske agenter hadde tatt Adolf Eichmann i Buenos Aires i mai 1960, våget ikke statsminister David BenGurion å risikere Israels gode navn og rykte ved også å bortføre Mengele.
19.Også nå benekter politigeneralen at han kjente til planene om å bortføre Popieluszko.
20.Reagan ga de amerikanske flyene ordre om å bortføre et sivilt egyptisk fly.
Similar words

 
 

bortføre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bortførebortførendebortført
Indikative
1. Present
jegbortfører
dubortfører
hanbortfører
vibortfører
derebortfører
debortfører
8. Perfect
jeghar bortført
duhar bortført
hanhar bortført
vihar bortført
derehar bortført
dehar bortført
2. Imperfect
jegbortførte
dubortførte
hanbortførte
vibortførte
derebortførte
debortførte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bortført
duhadde bortført
hanhadde bortført
vihadde bortført
derehadde bortført
dehadde bortført
4a. Future
jegvil/skal bortføre
duvil/skal bortføre
hanvil/skal bortføre
vivil/skal bortføre
derevil/skal bortføre
devil/skal bortføre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bortført
duvil/skal ha bortført
hanvil/skal ha bortført
vivil/skal ha bortført
derevil/skal ha bortført
devil/skal ha bortført
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bortføre
duville/skulle bortføre
hanville/skulle bortføre
viville/skulle bortføre
dereville/skulle bortføre
deville/skulle bortføre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bortført
duville/skulle ha bortført
hanville/skulle ha bortført
viville/skulle ha bortført
dereville/skulle ha bortført
deville/skulle ha bortført
Imperative
Affirmative
dubortfør
viLa oss bortføre
derebortfør
Negative
duikke bortfør! (bortfør ikke)
dereikke bortfør! (bortfør ikke)
Your last searches