No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword bortvise. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Da må det vel være riktig å bortvise mannen fra riket ?
2.Han representerer den 23 år gamle tunisieren Chedli ben Jamaa, som først fremmedpolitiet og senere Statens utlendingskontor har ønsket å bortvise fra landet.
3.Man har knapt kunnet åpne en avis uten å kunne lese om ham og hans klient, den 23 år gamle tunisieren Chedli ben Jamaa, som myndighetene vil bortvise fra Norge.
4.Det er derfor Oslo Sporveiers plan å bortvise Frognerseterlinjen fra Undergrunnsbanen, og trafikkere denne linjen med bytrikker gjennom Valkyriegaten og Bogstadveien, og" Informasjonssjefen tenker seg videre at man i stedet for å nedlegge Briskebytrikken (den vurderes erstattet med buss) kan kjøre Frognerseterlinjen den veien.
5.Forretningsdrivende har anledning til å bortvise berusede kunder og kunder som tidligere er tatt for tyverier.