Norwegian-German translation of bravere

Translation of the word bravere from norwegian to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bravere in German

bravere
innbilskhetverb prahlen, großtun, aufschneiden, angeben
Synonyms for bravere
More examples
1.Men det var ikke for å bravere med kunnen og viten, nei, det er de kataklysmiske korrektur / trykkfeil"glipp", som gjør en bortensk sådann til rene bagatellen !
Similar words

 
 

bravere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) braverebraverendebravert
Indikative
1. Present
jegbraverer
dubraverer
hanbraverer
vibraverer
derebraverer
debraverer
8. Perfect
jeghar bravert
duhar bravert
hanhar bravert
vihar bravert
derehar bravert
dehar bravert
2. Imperfect
jegbraverte
dubraverte
hanbraverte
vibraverte
derebraverte
debraverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bravert
duhadde bravert
hanhadde bravert
vihadde bravert
derehadde bravert
dehadde bravert
4a. Future
jegvil/skal bravere
duvil/skal bravere
hanvil/skal bravere
vivil/skal bravere
derevil/skal bravere
devil/skal bravere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bravert
duvil/skal ha bravert
hanvil/skal ha bravert
vivil/skal ha bravert
derevil/skal ha bravert
devil/skal ha bravert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bravere
duville/skulle bravere
hanville/skulle bravere
viville/skulle bravere
dereville/skulle bravere
deville/skulle bravere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bravert
duville/skulle ha bravert
hanville/skulle ha bravert
viville/skulle ha bravert
dereville/skulle ha bravert
deville/skulle ha bravert
Imperative
Affirmative
dubraver
viLa oss bravere
derebraver
Negative
duikke braver! (braver ikke)
dereikke braver! (braver ikke)
Your last searches